Consiliul de administrare al FEE a decis asupra măsurilor de remediere a situației privind executarea Contractului de grant

9 iunie, Chișinău – Consiliul de administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică (FEE) a decis crearea unei ”liste negre” a auditorilor energetici, elaboratorilor de devize, verificatorilor de proiecte și responsabililor tehnici, care au comis lacune în procesul de evaluare și monitorizare a implementării proiectelor finanțate de Fond. 

Potrivit viceprim-ministrului, Octavian Calmîc, președintele Consiliului, decizia cu privire la crearea și includerea în „lista neagră” a unor dintre specialiștii respectivi  vine în rezultatul analizei lacunelor comise de eiîn procesul de evaluare a calității implementării proiectelor finanțate de Fond. În context, FEE urmează să sesizeze entitățile naționale responsabile de atestarea specialiștilor din categoriile respective, precum și organele de resort în vederea sancționării acestora pentru oferirea asistenței tehnice necalitative beneficiarilor de proiect.

În scopul transparentizării și eficientizării procesului de implementarea a proiectelor, Consiliul de administrare a FEE a decis internaționalizarea acestuia prin implicarea mai activă a partenerilor de dezvoltare în evaluarea și realizarea proiectelor. În această ordine de idei, a fost salutabilă prezența reprezentantului Delegației UE în Moldova, Alexandre Darras, în calitate de observator la ședința Consiliului.

Membrii Consiliului au decis și instituirea obligativității de elaborare și prezentare în adresa FEE a Proiectului de execuție, aferent obiectivelor proiectului pentru beneficiarii de proiect care au semnat Contractele de grant, dar nu au inițiat executarea lucrărilor sau se află la etapa incipientă de execuție a acestora. Această prevedere are drept scop neadmiterea solicitărilor din partea beneficiarilor de proiect de modificare a devizului de cheltuieli în baza căruia a fost aprobat proiectul spre finanțare, deoarece în marea majoritate a cazurilor cheltuielile pentru elaborarea Proiectului de execuție vor constitui parte a contribuției proprii a beneficiarilor de proiect.

Sergiu Corin, directorul executiv interimar al FEE, a precizat că includerea acestei norme este dictată și de faptul că aceste modificări sunt efectuate la diferite etape de implementare a proiectelor și presupun includerea/excluderea unor lucrări necesare pentru protejarea măsurii de eficiență energetică, care nu au fost prevăzute la etapa inițială. ”Acest fapt, conduce, în majoritatea cazurilor, la modificarea costului total al Contractului de grant și, totodată, la creșterea contribuției proprii pentru unii beneficiari de proiect, iar din lipsa mijloacelor financiare, aceasta nu poate fi asigurată. Prin urmare, are loc creșterea perioadei de implementare și, respectiv, nerespectarea etapelor de implementare a proiectelor”, a concluzionat  Sergiu Corin. 

În finalul ședinței, ministrul Economiei a menționat că instituția va monitoriza toate proiectele implementate prin intermediul Fondului pentru Eficiență Energetică, în special la compartimentul respectării parametrilor tehnici, calității lucrărilor îndeplinite și gestionării surselor alocate, pentru a elimina toate neregulile comise în procesul de realizare a acestora. În context, Ministerul Economiei îndeamnă beneficiarii de proiecte, care s-au confruntat cu asemenea probleme, să sesizeze, prin intermediul ”liniilor verzi”, instituția sau Agenția pentru Eficiență Energetică pentru raportarea acestora. 

Imagini: