Consiliul pentru comerţ al Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător RM-UE se întruneşte, mâine, la Chişinău

4 martie 2015, Chişinău – Consiliul pentru comerţ al Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător RM-UE (DCFTA), se reuneşte la 5 martie curent, la Chișinău. Din partea Republicii Moldova, la şedință va participa viceminstrul Economiei, Octavian Calmîc, iar din partea UE va fi prezent Luc Pierre Devigne, şeful Unităţii de Comerţ în cadrul Comisiei Europene, negociatorii principali al Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător RM-UE. 

„Întrunirea Coonsiliului pentru comerţ al DCFTA va include un schimb de opinii şi informaţii privind fluxurile comerciale şi intensificarea comerţului cu UE. Vom aborda subiectul schimburilor comerciale la exportul şi importul cu UE, nivelul de utilizare al cotelor la exportul de mărfuri oferite de UE. Au fost pregătite un şir de decizii cu privire la regulile şi procedurile de funcţionare ale Consiliului. De asemenea, vor fi stabilite anumite viziuni de asistenţă tehnică de viitor. În baza discuţiilor de mâine vor fi elaborate rapoartele, care vor fi prezentate la Consiliul de Asociere din 16 martie de la Bruxelles. De asemenea, un subiect important al discuţiilor va fi aplicarea prevederilor DCFTA pentru agenţii economici din raioanele de Est ale ţării, care beneficiază de regim comercial preferenţial (ATP) pe piaţa UE doar până la finele anului curent”, a spus Octavian Calmîc cu referire la întrunirea Consiliului. 

Conform agendei reuniunii, discuţiile se vor axa pe realizarea angajamentelor asumate de către instituțiile responsabile de implementarea Acordului de Asociere, în special, pe Titlul V al DCFTA. Astfel, principalele subiectele puse în discuţie vor fi comerțul cu mărfuri, barierele tehnice existente, armonizarea legislaţiei naţionale la aquis-ul comunitar în ceea ce priveşte dreptul de proprietate intelectuală, achizițiile publice, comerţul cu servicii, energia în contextul schimburilor comerciale, concurenţa, transparenţa în relația cu mediul de afaceri.