Consiliul pentru Competitivitate a examinat Raportul de implementare a Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității

9 noiembrie, Chișinău – Consiliul pentru Competitivitate a examinat și aprobat raportul de implementare a Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova pentru primul semestru al anul 2016, stabilind că rata de realizare a obiectivelor a constituit 31 la sută, iar rezultatul general pentru anul curent fiind estimat la 60%.

Potrivit viceprim-ministrului, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, rezultatul dat demonstrează existența problemelor în realizarea obiectivelor stabilite, care, într-un final, reprezintă un obstacol în atingerea scopului principal al Foii de parcurs – tranzacția economiei naționale spre o nouă etapă de dezvoltare, bazată pe eficiență și inovații. ”Republica Moldova trebuie să dezvolte și să asimileze procese de producție și tehnologii moderne, care, într-un final, vor duce la sporirea calității produselor și serviciilor autohtone. Dar, rezultatele obținute în primul semestru al anului curent, indică că comparativ cu perioada similară a anului 2015 indiciul de implementare a Matricei a scăzut cu 2 puncte procentuale”, a subliniat ministrul Calmîc.

Analiza rezultatelor implementării Matricei de politici pentru primul semestru al anului 2016 indică că cele mai mari progrese  au fost înregistrate la componentele infrastructura calității (50%), facilitarea comerțului  (43%) și concurență (42%). Concomitent, cel mai scăzut nivel a fost atestat la componentele infrastructura transporturilor (18%), impozitarea și administrarea fiscală (15%), știință, tehnologii și inovații (12%), etc.

În opinia vicepremierului, analiza rezultatelor raportului privind implementarea Matricei arată că la moment Republica Moldova deține o  poziție puternic nefavorabilă, în special, cu țările de comparație din UE în mai multe domenii – accesul la resurse financiare, calitatea infrastructurii transporturilor, energetice, calitatea instituțiilor, etc. ”Pentru a schimba situația, a crește competitivitatea țării, trebuie să ne concentrăm eforturile în direcția sporirii eficienței instituțiilor publice, infrastructurii drumurilor, diversificarea surselor de obținere a surselor energetice, pregătirii cadrelor calificate, prelungirea vieții economic active a populației, etc”, a subliniat ministrul Economiei.

Mai mult, Octavian Calmîc a accentuat că Foaia de parcurs este un document strategic, elaborat în scopul pregătirii economiei naționale și proceselor economice pentru implementarea calitativă și cu succes a Acordului de Asociere a Republicii Moldova – UE, inclusiv și a Acordului privind constituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între țara noastră și Uniunea Europeană.

În scopul depășirii problemelor identificate în procesul de implementare a  Matricei de politici, Consiliul pentru Competitivitate a decis ca instituțiile și structurile implicate în acest proces să examineze și să prezinte până la 14 noiembrie curent, măsurile de soluționare a problemelor existente. Concomitent, MIEPO, până la 25 noiembrie 2016 să prezinte în adresa Ministerului Economiei informația sistematizată în privința barierelor depistate în procesul de implementare a Matricei de politici, care, ulterior, va fi transmisă Guvernului spre examinare și luare a deciziilor respective.

Imagini: