Mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1

Autorități administrative în subordine

CABINETUL MINISTRULUI (cu statut de direcție)

Cabinetul Ministrului are misiunea de a asigura un cadru stimulativ şi eficient în activitatea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării prin optimizarea agendei de lucru a ministrului, monitorizarea îndeplinirii indicaţiilor, deciziilor şi activităţilor planificate, acordarea suportului în exercitarea funcţiilor de coordonare a activităţii autorităţilor publice centrale aflate în coordonarea ministrului, precum şi în organizarea şi desfăşurarea consiliilor, colegiilor, comisiilor şi altor evenimente în domeniile de activitate ale ministerului.

Șef cabinet  –  Gheorghe Haret

Consilier (cooperare internațională) –  Ion Mihalachi

Telefon: 022 250 xxx

DIRECŢIA COORDONARE POLITICI PUBLICE

Șef adjunct direcție  –  Ina ȘCOLNÎI

Telefon: (+373 22) 250 607    E-mail: ina.scolnii@mded.gov.md

Consultant principal  –  Diana Rusu

Telefon: (+373 22) 250 608    E-mail: diana.rusu@mded.gov.md

Consultant principal  –  Ana Gribineț

Telefon: (+373 22) 250 603    E-mail: ana.gribinet@mded.gov.md

Consultant superior  –  Nina Izbaș

Telefon: (+373 22) 250 608    E-mail: nina.izbas@mded.gov.md

Serviciul audit intern

Auditor intern principal – Ana Nicov

Telefon: (+373 22) 250 663    E-mail: ana.nicov@mded.gov.md,

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Serviciul informare și comunicare cu mass-media asigură comunicarea eficientă și transparentă a instituției publice centrale cu mijloacele de informare în masă, publicul larg, reprezentanții societății civile, în vederea informării operative, veridice și complete a societății despre activitatea Ministerului.

Consultant principal  –  Diana Țuțu

Telefon: (+373 22) 250 622

E-mail: diana.tutu@mded.gov.md,

E-mail: presa@mded.gov.md

Serviciul financiar-administrativ

Serviciul financiar-administrativ al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării constituie o subdiviziune structurală de suport, efectuînd administrarea financiară şi evidenţa contabilă, aprovizionarea tehnico-materială, asistență tehnică și organizatorică, asigurînd condițiile necesare pentru activitatea Ministerului.

Misiunea Serviciului constă în menținerea și în consolidarea managementului financiar și bugetar al Ministerului, contribuind la atingerea obiectivelor acestuia prin:

– conformitatea cu cadrul normativ și reglamentările interne;

– eficacitatea și eficiența operațiunilor;

– siguranța și optimizarea activelor și pasivelor;

– siguranța și integritatea informațiilor.

Șef Serviciu, contabil-șef  –  Ludmila Ciumac

Tel.: (+373 22) 250 662    E-mail: ludmila.ciumac@mded.gov.md

Consultant principal  –  Adriana Lapotiuc

Telefon: (+373 22) 232 326    E-mail: adriana.lapotiuc@mded.gov.md

DIRECȚIA JURIDICĂ

Direcția juridică este constituit pentru asigurarea juridică a activităţii Ministerului şi aplicarea uniformă a legislaţiei.

Șef Direcție  –  Liliana Moraru

Telefon: (+373 22) 250 656    E-mail: liliana.moraru@mded.gov.md

Consultant principal  –  Diana Cozma

Telefon: (+373 22) 250 688    E-mail: diana.cozma@mded.gov.md

Consultant principal  –  Ramona Niculcea

Telefon: (+373 22) 250 688    E-mail: ramona.niculcea@mded.gov.md

Serviciul managementul documentelor

Şef Serviciu  –  Elena Munteanu

Telefon: (+373 22) 250 629    E-mail: elena.munteanu@mded.gov.md

Specialist principal  –  Diana Muntean

Telefon: (+373 22) 250 629    E-mail: diana.muntean@mded.gov.md

Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor

Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor are misiunea de a asigura sincronizarea politicilor şi strategiilor sectoriale cu programul de modernizare tehnologică a guvernării în scopul realizării eficiente a sarcinilor şi obiectivelor autorităţii, creşterii performanţei sale operaţionale şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

Ord. nr. 15 din 30.01.2023 cu privire la aprobarea politicii internă privind securitatea cibernetică a Ministerului Economiei

Consultant principal  –  Ecaterina Navroțchi

Telefon: (+373 22) 250 606    E-mail: ecaterina.navrotchi@mded.gov.md

Secția resurse umane

Secția resurse umane are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale autorităţii publice prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorităţii publice. Structura are in funcţiile sale de bază administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal, acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu, precum si evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice.

Şef Secție  –  Corina Surdu

Telefon: (+373 22) 250 552    E-mail: corina.surdu@mded.gov.md

Consultant principal  –  Aliona Dobrota

Telefon: (+373 22) 250 649    E-mail: aliona.dobrota@mded.gov.md

Consultant principal  –  Natalia Cîrlan

Telefon: (+373 22) 250 107    E-mail: natalia.cirlan@mded.gov.md

DIRECȚIA REGLEMENTAREA ȘI DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI

Secția politici de dezvoltare a antreprenoriatului, întreprinderilor mici și mijlocii și comerț interior

Misiunea Secției politici de dezvoltare a antreprenoriatului,  întreprinderilor mici și mijlocii și comerț interior

Șef-adjunct direcție/șef secție/interimar – Victor Ciobanu

Tel. (+373 22) 250 646

E-mail: victor.ciobanu@mded.gov.md

Consultant principal – Cristina Lupea

Tel. (+373 22) 250 613

E-mail: cristina.lupea@mded.gov.md

Consultant principal – Nadejda Chirița

Tel. (+373 22) 250 613

E-mail: nadejda.chirita@mded.gov.md

Consultant principal – Veronica Bulba

Tel. (+373 22) 250 646

E-mail: veronica.bulba@mded.gov.md

DIRECȚIA POLITICI DE ATRAGERE A INVESTIȚIILOR ȘI DEZVOLTAREA INDUSTRIALĂ

Direcția  politici de atragere a investițiilor și dezvoltare industrială

Șef Direcție – Eduard Țugui

Tel. (+373 22) 237 743

E-mail: eduard.tugui@mded.gov.md

Consultant principal – Liliana Mamaliga

Tel. (+373 22) 250 673

E-mail: liliana.mamaliga@mded.gov.md

Consultant principal – Victoria Țurcan

tel.: (+373 22) 250 645

E-mail: victoria.turcan@mded.gov.md

Secția politici de reglementare a mediului de afaceri

Misiunea Secţiei constă în asigurarea unui climat favorabil creării și dezvoltării mediului de afaceri prin optimizarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător.

Șef Secție – Valentina Chiper

Tel. (+373 22) 250 616

E-mail: valentina.chiper@mded.gov.md

Consultant principal – Ludmila Țimbaliuc

Tel. (+373 22) 250 533

E-mail: ludmila.timbaliuc@mded.gov.md

Consultant principal – Cezar Iliaș

Tel. (+373 22) 250 635

E-mail: cezar.ilias@mded.gov.md

Consultant principal – Ion Fratea

Tel. (+373 22) 250 635

E-mail: ion.fratea@mded.gov.md

DIRECŢIA POLITICI ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI DIGITALIZĂRII

Șef Direcție – Andrei Cușcă

tel.: (+373 22) 250 557

E-mail: andrei.cusca@mded.gov.md

Secția politici în domeniul economiei digitale și digitalizării serviciilor publice

Secția politici în domeniul economiei digitale și digitalizării serviciilor publice

Șef-adjunct direcție/șef secție – Oxana Rusanovschi

tel.: (+373 22) 250 636

E-mail: oxana.rusanovschi@mded.gov.md

Consultant principal – Inga Pascal

tel.: (+373 22) 250 621

E-mail: inga.pascal@mded.gov.md

Consultant principal – Viorica Stroici

tel.: (+373 22) 250 556

E-mail: viorica.stroici@mded.gov.md

Secția politici în domeniul securității cibernetice

Secția politici în domeniul securității cibernetice

Șef secție – Sergiu Florea

tel.: (+373 22) 250 618

E-mail: sergiu.florea@mded.gov.md

Consultant superior – Victoria Iorga 

tel.: (+373 22) 250 556

E-mail: victoria.iorga@mded.gov.md

Consultant superior – Mihaela Melnic 

tel.: (+373 22) 250 608

E-mail: mihaela.melnic@mded.gov.md

DIRECȚIA ANALIZĂ ȘI PROGNOZARE MACROECONOMICĂ

Direcția analiză și prognozare macroeconomică

Șef Direcție -Victoria Blanuța

tel.: (+373 22) 250 632

E-mail: victoria.blanuta@mded.gov.md

Consultant principal – Liliana Tolocico 

tel.: (+373 22) 250 627

E-mail: lilia.tolocico@mded.gov.md

Consultant principal – Zinovia Munteanu

tel.: (+373 22) 250 627

E-mail: zinovia.munteanu@mded.gov.md

DIRECŢIA INFRASTRUCTURA CALITĂŢII ŞI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI

Șef Direcție – Grigore Cațer

tel.: (+373 22) 250 692

E-mail: grigore.cater@mded.gov.md

Secția metrologie, standardizare și evaluarea conformității

Secția metrologie, standardizare și evaluarea conformității

Șef adjunct Direcție  – Viorica Bejan 

tel.: (+373 22) 250 642

E-mail: viorica.bejan@mded.gov.md

Consultant principal – Lidia Jitari

tel.: (+373 22) 250 645

E-mail: lidia.jitari@mded.gov.md

Consultant principal – Natalia Jalba

tel.: (+373 22) 250 642

E-mail: natalia.jalba@mded.gov.md

Secția protecția consumatorilor și supravegherea pieței

 Secția protecția consumatorilor și supravegherea pieței

Șef secție – Cristina Bolun

tel.: (+373 22) 250 668

E-mail: cristina.bolun@mded.gov.md

Consultant principal – Anatolie Silitrari

tel.: (+373 22) 250 536

E-mail: anatolie.silitrari@mded.gov.md

Consultant principal – Cezar Dumbrăveanu

tel.: (+373 22) 250 668

E-mail: cezar.dumbraveanu@mded.gov.md

Consultant principal – Svetlana Barbărasă

tel.: (+373 22) 250 668

E-mail: svetlana.barbarasa@mded.gov.md

DIRECŢIA COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ

Şef direcţie – Cristina Ceban

Tel.: (+373 22) 250 554

E-mail: cristina.ceban@mded.gov.md

Secția regimuri comerciale și organizația mondială a comerțului

Secția regimuri comerciale și organizația mondială a comerțului este diviziunea structurală a Ministerului care fundamentează şi coordonează regimurile comerciale preferenţiale cu ţările străine

Șef adjunct Direcție, șef secție – Mihaela Gorban

tel.: (+373 22) 250 623

E-mail: mihaela.gorban@mded.gov.md

Consultant principal – Anastasia Țîbuleac 

tel.: (+373 22) 250 647

E-mail: anastasia.tibuleac@mded.gov.md

Consultant principal – Marina Chițanu

tel.: (+373 22) 250 611

E-mail: marina.chitanu@mded.gov.md

Consultant superior – Anghelina Ceban

tel.: (+373 22) 250 640

E-mail: anghelina.ceban@mded.gov.md

Secția relații economice externe și integrare europeană

Secția relații economice externe și integrare europeană este subdiviziunea structurală a Ministerului, care are misiunea de a participa la elaborarea și promovarea politicilor în domeniul dezvoltării comerțului exterior potrivit priorităților politicii externe ale statului, precum și de a coordona activitățile ce țin de promovarea obiectivelor diplomației economice a Republicii Moldova în străinătate.

Şef Secție – Eugeniu Chistol

tel.: (+373 22)  250 637

E-mail: eugeniu.chistol@mded.gov.md

Consultant principal – Tatiana Cerchez

tel.: (+373 22) 250 639

E-mail: tatiana.cerchez@mded.gov.md

Consultant principal – Victoria Bejan 

tel.: (+373 22) 250 639

E-mail: victoria.bejan@mded.gov.md

Consultant principal – Gheorghe Plămădeală 

tel.: (+373 22) 250 640

E-mail: gheorghe.plamadeala@mded.gov.md

SERVICIUL PROBLEME SPECIALE

Serviciul probleme speciale are misiunea de a elabora acte normative şi administrative interne cu privire la protecţia informaţiilor atribuite la secret de stat, coordonarea activităţii de protecție a informaţiilor secrete şi controlul asupra îndeplinirii cerințelor în vigoare, precum şi implementarea programelor de prevenire a scurgerii informaţiilor atribuite la secret de stat.

Date de contact:

Consultant principal  –
tel.: (+373 22) 250 xxx
E-mail: