Programe pentru mediul de afaceri

Contacte:

Bd. Stefan Cel Mare şi Sfânt nr. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei). MD-2012, Chişinău Moldova
Tel.: +373 (22) 29 57 41
E-mail: office@oda.md

Programul național „Start pentru tineri: o afacere durabilă la tine acasă” - Hotărârea Guvernului nr. 348/2022

Obiectivul general al prezentului Program este promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere pentru sprijinirea integrării socioeconomice a tinerilor.

Hotărârea Guvernului nr. 348/2022

Pentru detalii accesați AICI

 

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie (PARE 1+2) - Hotărârea Guvernului nr. 622/2022

Prezentul Program este destinat lucrătorilor migranți și rudelor de gradul I ai acestora, care intenționează să investească remitențele în inițierea sau în dezvoltarea unei afaceri.

Hotărârea Guvernului nr. 622/2022

Pentru detalii accesați AICI

Programul de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii – Hotărârea Guvernului nr.129/2022

Obiectivul Programului de Transformare digitală este de a susține întreprinderile în implementarea instrumentelor digitale pentru a facilita accesul la piețe, prin dezvoltarea abilităților și sprijin financiar.

Hotărârea Guvernului nr.129/2022

Pentru detalii accesați AICI

 

Programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii – Hotărârea Guvernului nr. 592/2019

Scopul prezentului Program este crearea condițiilor favorabile și susținerea mediului de afaceri pentru trecerea de la modelul de dezvoltare economică de consum la un model care folosește aplicarea principiilor ecologizării și integrării măsurilor economiei „verzi” în procesele de producere ale diverselor ramuri ale economiei naționale.

Hotărârea Guvernului nr. 592/2019

Pentru detalii accesați AICI

 

 

Programul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice – Hotărârea Guvernului nr. 243/2022

Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și Startup-urilor tehnologice are drept obiectiv promovarea inovațiilor tehnologice, accelerarea implementării economiei digitale, circulare și tehnologice, precum și creșterea competitivității economice a Republicii Moldova în domeniul inovării digitale, tehnologiilor ecologice și producției sustenabile.

Hotărârea Guvernului nr. 243/2022

Pentru detalii accesați AICI

Programul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii – Hotărârea Guvernului nr.515/2022

Programul de Retehnologizare și Eficiență Energetică oferă finanațare nerambursabilă  pentru modernizarea echipamentelor și investiții în energia regenerabilă, optimizarea consumului de gaze și energie electrică prin instalarea utilajelor/echipamentelor de valorificare a surselor alternative de energie.

Hotărârea Guvernului nr.515/2022

Pentru detalii accesați AICI

 

Programul de creștere a competitivității întreprinderilor mici și mijlocii și internaționalizare a acestora – Hotărârea Guvernului nr. 439/2020

Programul este destinat întreprinderilor micro, mici și mijlocii care intenționează să investească în sporirea competitivității și a productivității afacerii pentru ieșirea la export sau extinderea pe piețele externe, precum și internaționalizarea acesteia.

Hotărârea Guvernului nr. 439/2020

Pentru detalii accesați AICI

 

Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) - Hotărârea Guvernului nr.709/2022

Fondul de garantare are drept scop partajarea riscului de credit prin garantarea creditelor obținute de către întreprinderile mici și mijlocii de la bănci sau de la organizațiile de creditare nebancară.

Hotărârea Guvernului nr.709/2022

Pentru detalii accesați AICI

Programul de stimulare a investițiilor inovaționale „373”- Hotărârea Guvernului nr. 351/2023

Programul de stimulare a investițiilor „373” are drept scop sporirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, prin acordarea de credite investiționale de către Entitățile Financiare Partenere (EFP) și compensarea parțială a ratei dobânzii de către Guvern prin intermediul Fondului pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei (FACEM). Rata dobânzii la creditele în valută străină va fi de 3% anual, iar în lei – de 7% anual. Creditele investiționale pot fi contractate de ÎMM-uri pe termen de până la 7 ani cu o perioadă de grație de până la 3 ani.

Hotărârea Guvernului nr. 351/2023

Pentru detalii accesați AICI

Centrul de Consultanță în Afaceri

Centrul de Consultanță în Afaceri oferă oportunități de perfecționare profesională în domeniul inițierii, dezvoltării și extinderii afacerilor, prin prestarea serviciilor de consultanță specializată.

Pentru detalii accesați AICI

Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM)

Rețeaua (RIAM) a fost creată cu suportul financiar și tehnic al Uniunii Europene și reprezintă o platformă de cooperare instituită printr-o înțelegere benevolă a membrilor pentru promovarea rolului Incubatoarelor de Afaceri în dezvoltarea economică și recunoașterea acestora la nivel național și internațional.

Pentru detalii accesați AICI

Programul de Educație Antreprenorială

Programul de Educație Antreprenorială are drept obiectiv dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competențelor și culturii antreprenoriale, care ar putea conduce crearea locurilor de muncă, majorarea numărului de companii nou-create și reducerea ratei falimentului acestora, precum și creșterea competitivității și rezilienței IMM din Republica Moldova.

Pentru detalii accesați AICI