Controale eficiente și fără abuzuri pentru mediul de afaceri: Votat de Parlament în prima lectură

28 martie 2024 – Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege, privind modificarea unor acte normative în domeniul controlului activității de întreprinzător, modificări care vor scădea timpului procedurilor de control cu cel puțin 74 mii om/ore pe an și vor duce la economii pentru antreprenori de cel puțin 71 milioane lei pe an. Reglementările date în același timp fiind diminuat semnificativ riscul de corupție. 

„Din păcate, controalele abuzive încă persistă. Nu asta vor antreprenorii noștri. Noi avem nevoie de controale transparente, clare și fără abuz”, a declarat viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba.

Principalele prevederi permit antreprenorilor să conteste deciziile de control în instanță, prevenind astfel pierderi nejustificate de timp și bani. Sunt introduse sancțiunile, în cazul abuzurilor din partea inspectorilor și se îmbunătățește supravegherea internă a autorităților de control din partea Cancelariei de Stat. Mai mult, va exista o delimitare clară între „recomandări” și „indicații” oferite de inspectori, astfel încât antreprenorii vor pierde timp mai puțin în înlăturarea și prevenirea încălcărilor.

Planurile de control vor fi unificate, vor fi revizuite condițiile pentru control inopinat și incluse temeiuri specifice pentru controlul asupra agenților economici care se eschivează intenționat de la controale. Totodată, este introdusă posibilitatea suspendării termenelor de control în anumite situații, precum așteptarea rezultatelor testelor de laborator.

Mai mult, în cazul contravențiilor, organul de control va activa în calitate de agent constatator și va verifica obiectele necesare pentru constatarea contravenției, fără atribuții largi de control.

Proiectul dat vine să contribuie la un control mai eficient și mai clar pentru organul de control, fără eschivări și blocaje în procedură, continuând parcursul de simplificare a activității antreprenoriale, promovând controalele eficiente și fără abuzuri, reducând din stresul asociat cu controalele, economisind timpul antreprenorilor și oferindu-le pârghii de remediere rapidă, dar și conformare voluntară. 

Reducerea poverii de control și reglementare poate genera economii pentru consumatori și mediul de afaceri în valoare de până la 1% din PIB anual, ceea ce pentru Moldova ar presupune economii de circa 2,5 miliarde lei anual. 

Cu un sistem de controlul previzibil, fără abuzuri și constructiv în raport cu agenții economici – încurajăm investițiile și întreprinzătorii începători să se lanseze în afaceri și acest lucru va influența rata de supraviețuire a întreprinderilor noi.

Prin această reformă, țara noastră poate deveni un loc unde afacerile nu doar supraviețuiesc, dar prosperă. 

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu suportul Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM  și a Programului USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA).Proiectul Hotărârii Guvernului, poate fi consultat aici.