Cooperarea economică moldo-austriacă, discutată în cadrul unei Comisii mixte interguvernamentale

Cooperarea Republicii Moldova cu Austria a fost discutată în cadrul celei de-a V-a reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-austriece de colaborare economică. Evenimentul a fost organizat împreună cu Forumul Economic Moldova-Austria, pe 20 octombrie și a întrunit reprezentanți au guvernelor și ai mediului de afaceri ai celor două țări.  

În cadrul reuniunii a fost discutată cooperarea moldo-austriacă pe diferite sectoare, cum ar fi cel comercial și investițional, agricultură și mediul rural, energia verde, mediu, financiar și vamal, turism, muncă, social, sănătate, infrastructură și dezvoltarea regională.

Ministerul Economiei a fost reprezentat de Secretarul de stat, Vadim Gumene, în calitate de Vicepreședinte al Comisiei mixte. Președintele comisiei a fost Ministrul finanțelor, Dumitru Budianschi.

Secretarul de stat, Vadim Gumene a mulțumit autorităților austriece pentru cooperarea continuă dintre Moldova și Austria și a asigurat continuitatea reformelor pentru a oferi un climat investițional oportun și echitabil.

”Guvernul Republicii Moldova își concentrează eforturile pentru a promova reforme structurale eficiente, pentru a ajusta legislația națională la standardele internaționale, urmărind crearea unui climat de afaceri favorabil, atragerea investițiilor și promovarea exporturilor. Protecția investițiilor, reducerea barierelor administrative, facilitarea comerțului transfrontalier, îmbunătățirea administrației fiscale și vamale, sunt obiective strategice pe agenda Ministerului Economiei, pentru a asigura un mediu de afaceri corect, clar și transparent”, a precizat Vadim Gumene.

Între Republica Moldova şi Austria au fost încheiate 16 tratate și sunt în derulare 19 proiecte în domeniile dezvoltării regionale, apei și sanitației. În țara noastră sunt înregistrate 94 de întreprinderi cu capital austriac. Valoarea comerţului exterior al Republicii Moldova cu Austria, în anul 2021 a înregistrat suma de 119 mln. USD (+40% în comparație cu anul 2020). După valoarea schimburilor comerciale, Austria se situează pe locul 18 printre partenerii economici ai Republicii Moldova la nivel mondial, cu o pondere de 1.16% în comerțul total al RM.

Ultima reuniune a Comisiei Mixte a avut loc în 2017, la Viena.

Imagini: