cStatele-membre OMC apreciază eforturile Republicii Moldova în realizarea angajamentelor asumate în cadrul organizației 

23 iunie, Geneva – Republica Moldova își menține angajamentul de a contribui la raționalizarea, promovarea și punerea în aplicare a programului de acțiuni a LLDCs și este deschisă pentru parteneriate lucrative, reciproc avantajoase și de perspectivă cu toți partenerii.

Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministrul Economiei, în discursul său de la trubuna celei de-a cincea Reuniuni a Miniștrilor comerțului din statele în curs de dezvoltare fără Litoral Maritim (LLDC), organizată de către Oficiul Înaltului Reprezentant ONU pentru țările cel mai puțin dezvoltate, țărilor fără ieșire la mare și țărilor mici insulare în curs de dezvoltare (UN-OHRLLS) în comun cu Organizația Mondială a Comerțului (OMC), care se desfășoară în perioada 23-24 iunie curent, la Geneva, Elveția.

Ministrul Economiei, Octavian Calmîc, a accentuat că participarea Republicii Moldova la lucrările OMC este extrem de importantă pentru țara noastră, deoarece oferă posibilitatea de a se implica activ și eficient la implementarea diferitor programe atât regionale și internaționale, cu impact benefic și asupra economiei naționale, cât și la realizarea strategiilor interne de reformare a tuturor domeniilor social-economice.

”În ultima perioadă de timp, Republica Moldova și-a concentrat eforturile asupra dezvoltării relațiilor comercial-economice cu partenerii săi pe toate dimensiunile. Pentru impulsionarea acestor relații autoritățile au ratificat un șir de acorduri, inclusiv cel al OMC privind achizițiile publice, precum și cel de Facilitare a Comerțului”, a accentuat vicepremierul Calmîc.

Referindu-se la dialogul Republica Moldova-OMC post Nairobi, ministrul Economiei a menționat că țara noastră, în calitate de stat membru al organizației, care a co-autorat propunerea UE și a Braziliei privind competiția la export, axată pe 3 dimensiuni – eliminarea subvențiilor în agricultură, public stock holding în agricultură și special safeguard mechanism pentru țările în curs de dezvoltare, susține plenar necesitatea contunuării aplicării acestor decizii, conform declarației ministeriale, adoptate în capitala Kenyei. În context, Octavian Calmîc a mai punctat că Guvernul Republicii Moldova a demarat procesul de aderare la Acordul IT Extins, care este unul istoric în domeniul tehnologiilor informaționale și reprezintă succesul celei de-a MC10 de la Nairobi. Octavian Calmîc a accentuat că delegația Moldovei la OMC deja a informat oficial Secretariatul și conducerea OMC despre intenția țării noastre de aderare la acest document. ”Experții UE din cadrul DG Trade a Comisiei Europene ne-au oferit asistență în finalizarea listei cu cele 201 de produse IT, urmează ca în ce l mai scurt timp ministerul Economiei să finalizeze schedule de implementare pentru fiecare categorie de produse IT”, a spus vicepremierul Republicii Moldova.

Ratificarea de către Republica Moldova a celor două acorduri, precum și poziția pro-activă a țării noastre în implementarea deciziilor ministeriale de la Bali și Nairobi au fost înalt apreciate atât de Înaltul Reprezentant ONU pentru țările cel mai puțin dezvoltate, țărilor fără ieșire la mare și țărilor mici insulare în curs de dezvoltare (UN-OHRLLS), Gyan Chandra Acharya, cât și de șefii delegațiilor din Paraguay, Zimbabwe, Suedia  și alte state.

Imagini: