Declarația comună a Comisiei comerciale mixte între Statele Unite și Republica Moldova

Delegațiile din Statele Unite ale Americii și Republica Moldova s-au întâlnit la Chișinău, Moldova în contextul celei de-a IV-a sesiuni a Comitetului mixte comercial moldo-american pentru a consolida relația bilaterală în domeniul comercial și investițional. Delegația SUA a fost condusă de L. Daniel Mullaney, Asistentul Reprezentantul comercial pentru Europa și Orientul Mijlociu, iar delegația Republicii Moldova a fost condusă de Vadim Brînzan, Ministrul Economiei și Infrastructurii.

Ministrul Brînzan și Mullaney au menționat că regularitatea acestor întâlniri, pe parcursul ultimilor trei ani demonstrează puterea relațiilor bilaterale și subliniază angajamentul ambelor părți de a crește comerțul bilateral și de a îmbunătăți climatul investițional din Moldova. Statele Unite au salutat angajamentul țării noastre de a relua acceptarea importurilor de produse de origine animalieră în baza U.S. Wholesome Certificate. Partea RM și-a exprimat aprecierea referitor la prezentarea Guvernului american privind oportunitățile intensificării utilizării Sistemului Generalizat de Preferințe (GSP). Reprezentanții guvernamentali de asemenea, au identificat pași concreți în vederea asigurării accesului pe piața RM a produselor americane.

Ambele delegații au discutat despre măsurile de prevenire a introducerii barierelor de reglementare în calea comerțului de produse industriale și agricole, inclusiv, prin intermediul notificării internaționale a anumitor propuneri de reglementare. Aceștia au analizat, de asemenea, beneficiile protecției proprietății intelectuale, care sunt elemente esențiale pentru stimularea inovației, creativității și încurajarea exporturilor.

În ceea ce privește mediul de afaceri, delegațiile au discutat despre reformele prioritare ale RM și intenția de a crea un mediu favorabil investițiilor internaționale. Ambele părți au accentuat importanța transparenței, previzibilității și respectării statului de drept. Guvernul Republicii Moldova și-a reconfirmat interesul de a dezvolta un mecanism de evaluare al investițiilor și de a consolida securitatea cibernetică, salutând, în acest sens, asistența SUA. În cadrul discuțiilor, delegațiile au subliniat importanța proceselor de achiziții publice transparente, atât pentru Guvern, cât și pentru licitarea părților interesate și a exportatorilor din sectorul privat.

Guvernul Moldovei a descris planurile sale de îmbunătățire a diplomației economice. Având în vedere relațiile comerciale și de investiții existente între țări și dorința de a crește aceste relații, partea RM a menționat despre intenția de a crea un birou economic în Statele Unite.

Pentru a consolida parteneriatul bilateral, Statele Unite și Republica Moldova vor continua să se angajeze în promovarea dialogului bilateral pentru a identifica soluții concrete în cazul impedimentelor de ordin comercial și investițional, precum și de a identifica strategii de promovare a proiectelor investiționale.

Imagini: