„Depozitarul public al situațiilor financiare” – un sistem informațional care asigură transparență în activitatea mediului de afaceri

6 februarie 2024 – La Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a avut loc Evenimentul de lansare a Sistemului informațional „Depozitarul public al situațiilor financiare”. Acest sistem este destinat pentru colectarea, prelucrarea, stocarea, analiza și publicarea situațiilor financiare, a raportului conducerii și a raportului auditorului, cu asigurarea protecției și securității datelor.

De ce este important Depozitarul rapoartelor financiare?

– transparență în activitatea mediului de afaceri, prin asigurarea accesului public la datele din situațiile financiare ale entităților, de care vor putea beneficia potențialii parteneri comerciali, investitorii profesioniști, publicul larg, dar și autoritățile interesate;

– facilitarea publicării situațiilor financiare, raportului conducerii și a raportului auditorului;

– consolidarea pe o singură platformă a datelor din situațiile financiare ale agenților economici, dar și din rapoartele financiare ale instituțiilor bugetare. Astfel, este asigurată transparența în sectorul public.

– furnizarea datelor din situațiile financiare către sistemele informaționale ale terților, prin platforma de interoperabilitate MConnect;

– publicarea datelor din situațiile financiare.

Astfel, Republica Moldova se aliniază la cele mai bune practici ale țărilor din Uniunea Europeană în domeniul raportării financiare.

„Odată cu lansarea Depozitarului, Biroul Național de Statistică oferă 100% servicii digital la servicii publice prestate pentru antreprenori și cetățeni. Acest pas semnificativ reprezintă o digitalizare de 51% a serviciilor publice destinate antreprenorilor. Cu toate acestea, angajamentul nostru nu se oprește aici. Republica Moldova are talent, are inovație și prin implementarea digitalizării și reducerii birocrației vom transforma țara în cea mai prietenoasă pentru afaceri”, a declarat vicepremierul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba.

Ne bucurăm că am contribuit la efortul de digitalizare și transparentizare a informațiilor financiare, astfel încât fiecare cetățean interesat de activitatea, poziția financiară și performanța financiară atât a entităților din sectorul corporativ, cât și a instituțiilor publice din sistemul bugetar să aibă acces la aceste date pe o singură platformă”, a notat ministrul Finanțelor, Petru Rotaru.

Directorul general al Biroului Național de Statistică, Oleg Cara a relatat că, „Depozitarul reprezintă o soluție informatică comodă pentru antreprenori, furnizând în regim online datele aferente situațiilor financiare ale partenerilor de afaceri. Acesta constituie de asemenea un instrument prietenos cercului larg de utilizatori din mediul academic, de cercetare, din societatea civilă în vederea vizualizării și descărcării situațiilor financiare în diverse formate, precum și generării tabelelor pentru analiză, în baza unor criterii predefinite”.

Galina Cicanci, manager de țară al Corporației Financiare Internaționale, membră a Grupului Băncii Mondiale a menționat că „Acest nou sistem este încă un pas înainte în ceea ce înseamnă digitalizare și transparență pentru sectorul privat dar și cel public. Este un pas înainte și în alinierea la bunele practice ale UE.

Pentru realizarea Sistemului informațional „Depozitarul public al situațiilor financiare”, Biroul Național de Statistică, a colaborat activ cu mai multe instituții: Ministerul Finanțelor, Agenția de Guvernare Electronică, Banca Națională a Moldovei, IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) și  Agenția Servicii Publice, cu asistența tehnică oferită de Corporația Financiară Internațională (membră a Grupului Băncii Mondiale) și sprijinit de Guvernul Suediei.

Evenimentul poate fi urmărit aici.

Digitalizarea serviciilor publice înseamnă eliminarea oricărui focar de corupție, reducerea birocrației și îmbunătățirea eficienței și face parte din angajamentul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, de a sprijini mediul de afaceri și de a facilita accesul la serviciile guvernamentale într-un mod simplu și eficient.

MDED încurajează toate instituțiile să accelereze procesul de digitalizare pentru a crea un mediu de afaceri mai eficient și transparent.

Mai mult, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării are ca scop digitalizarea 75% din serviciile G2B până la finele lui 2024, și prestarea a 100% de servicii publice (G2B și G2C) în format digital până în 2030 – ca parte a Strategiei de Transformare Digitală.