Despre Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) este organul central autorizat să promoveze politica de stat în domeniul economiei și să coordoneze dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării aplică strategia și programul de guvernare în domeniul economiei și finanțelor publice, al Guvernului Republicii Moldova.

Activitate

Ministerul își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova și cu legislația în vigoare, cu decretele Președintelui Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, ordonanțele, hotărârile și dispozițiile Guvernului, cu alte acte normative, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 143 din 25.08.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltarii Economice și Digitalizării, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia.

Ministerul are misiunea de a asigura creșterea economiei naționale prin optimizarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea tehnologică și asigurarea competitivității, crearea unui mediu investițional atractiv, contribuirea la acțiunile de demonopolizare a pieței interne și de eliminare a practicilor anticoncurențiale, precum și prin cooperare economică internațională.

Istoric

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a fost înființat la 1 iunie 1990, numindu-se la momentul respectiv Ministerul Economiei Naționale al R.S.S. Moldova. Ulterior, pe parcursul anilor, în urma restructurărilor din cadrul Guvernului RM, denumirea instituției s-a modificat de mai multe ori.

  • Ministerul Economiei și Finanțelor (1991–1992)
  • Ministerul Economiei și Reformelor (1997–2001)
  • Ministerul Economiei și Infrastructurii (2017–2021)
  • Ministerul Economiei (1992–1997); (2009–2017); (2021–2023)
  • Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (2023 – prezent)