Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova și Ucraina a fost discutată la Chișinău

La Chișinău a avut loc Conferința internațională „Construirea dialogului public-privat între IMM și Guvern în viitorul pro-european”, organizată de CIPE (Centrul Internațional pentru Antreprenoriat Privat), cu reprezentanți ai guvernelor Republicii Moldova și Ucrainei. Oficialii, alături de experți economici din cele două țări au discutat despre provocările și condițiile de activitate a ÎMM-lor în aceste situații de criză. De asemenea, a fost abordată simplificarea procedurilor comerțului dintre țări și consolidarea cooperării economice moldo-ucrainene.

Vladimir Dubrovskiy și Viacheslav Cherkashyn, experți ai Centrului Ucrainean de Cercetare Socială și Economică au prezentat situația economică din țara vecină, unde printre cele mai mari provocări sunt inflația de 30 la sută, sectorul economic neformal, sistemul judecătoresc etc., dar și soluțiile cu care statul vine în susținerea mediului de afaceri, printre care programele de suport oferite ÎMM.  

La rândul său, Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a menționat că țara noastră, aflându-se în vecinătatea războiului ucrainean, la fel se confrună cu o serie de provocări, inclusiv economice. Ministrul a subliniat importanța susținerii sectorului ÎMM, menționând programele de suport oferite de Guvern, implementate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. ”Pentru a fi competitivi cu zonele vecine, este necesară o analiză a economiei și a sectoarelor care aduc contribuții reale. Un exemplu ar fi sectorul electronic, pentru care trebuie să oferim condiții ca tinerii talentați să găsească opțiune de creștere acasă, asigurând și o competitivitate sporită Moldovei pe piața internațională. Tocmai de aceea, pentru a dezvolta economia am creat Fondul pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei (FACEM), un fond susținut de stat, care va oferi întreprinderilor din Moldova acces la finanțare ieftină, pe termen lung, care va deveni un pilon important pentru finanțarea antreprenorilor. De asemenea este critic de simplificat procedurile și cerințele regulatorii de evidență, raportare și organizare în relațiile de muncă și relațiile fiscale. Există exemple de succes care trebuie replicate“, a precizat ministrul Gaibu.

În Republica Moldova, în anul 2021, numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a constituit 59,4 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,4% din numărul total de întreprinderi raportoare. Numărul mediu al salariaților în ÎMM în perioada de referință a constituit 314,9 mii, deținând 59,1% din totalul numărului mediu de salariați al întreprinderilor. Veniturile din vânzări ale ÎMM în această perioadă au însumat 183 569,7 mil. lei sau 37,6% din venituri din vânzări în total pe economie. Aproape jumătate din PIB este asigurat de sectorul ÎMM, contribuția acestora fiind de 48%. 

Imagini: