Dezvoltarea proprietății intelectuale reprezintă un factor important pentru dezvoltarea economică

În contextul parcursului european asumat de Republica Moldova, este important ca și în domeniul protecției proprietății intelectuale să ne aliniem la normele și practicile europene. Prin urmare, atât Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale, cât și Planul de acțiuni al acesteia trebuie actualizat și corelat cu Agenda Europeană a Republicii Moldova, ce derivă din Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, care urmează a fi semnat  acest an”, a  subliniat Vicepremierul Valeriu Lazăr, în calitatea sa de Președinte al Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI). Afirmația a fost făcută în cadrul ședinței CNPI ce a avut loc la 11 martie, curent.

În cadrul ședinței Comisiei, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a prezentat rezultatele înregistrate în anul 2013 privind implementarea Planul de acțiuni  al Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020. Astfel, conform Raportului de monitorizare consolidat,  majoritatea acțiunilor incluse în planul pentru 2013 au fost realizate integral fiind executate și unele acțiuni incluse în planul pentru anul curent.

Ministerul Economiei a întreprins o serie largă de acțiuni de susținere a exploatării potenţialului de proprietate intelectuală, care este un instrument puternic de dezvoltare economică şi de progres social şi cultural.

Astfel, cu suportul Proiectului USAID au fost lansate 2 campanii naţionale, de promovare a producţiei autohtone (încălţăminte şi textil) „Din inimă – branduri din Moldova”, ce au avut ca scop încurajarea întreprinderilor din Moldova să lanseze produse proprii sub propriul brand.

 Ministerul Economiei a elaborat un șir de documente de politici ce contribuie la armonizarea cadrului normativ din domeniul proprietății intelectuale cu legislația Uniunii Europene. Ca un pas important în susţinerea dezvoltării proceselor de inovare şi transfer tehnologic şi impulsionarea absorbţiei inovaţiilor în economie şi societate, menționăm elaborarea Strategiei inovaţionale a RM pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”.

De asemenea, în vederea stimulării activităţilor de inovare şi transfer tehnologic, de promovare eficientă a transformării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, invenţiilor şi brevetelor în produse, servicii, procese noi sau perfecţionate, în 2013 a fost elaborat proiectul noii legi cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare.

Pentru anul 2014, una dintre acțiunile prioritare, stabilite în cadrul ședinței, constă în dezvoltarea unui sistem de înregistrare și protecție al indicațiilor geografice, al denumirilor de origine și al specialităților tradiționale garantate, ce vor contribui la promovarea tradițiilor și la consolidarea brandului de țară.

Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală a decis revizuirea și adaptarea, după caz, a Planului de acțiuni pentru anul 2014  al Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020 pentru a-l corela cu Agenda Europeană a Republicii Moldova, ce derivă din Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.