Dezvoltarea unui sistem de acreditare modern și performant este o prioritate pentru Republica Moldova

18 septembrie 2014 – Despre importanța alinierii sistemului de acreditare național la normele europene a vorbit viceministrul Economiei, Octavian Calmîc în cadrul conferinţei de închidere a proiectului Twinning “Consolidarea capacităţilor Centrului de Acreditare în domeniul  Evaluării Conformităţii Produselor al Republicii Moldova”, ce a avut loc la 17 septembrie curent.

La eveniment ce au fost prezenți ambasadorul UE în Republica Moldova E.S. Pirkka Tapiola, ambasadorul Olandei în România şi Republica Moldova E.S. Matthijs van Bonzel, ambasadorul Suediei în Republica Moldova E.S. Ingrid Tersman.  Totodată au fost prezente peste 60 de persoane reprezentanţi ai Organismelor de Evaluare a Conformităţii şi alte instituţii.

„Odată cu implementarea DCFTA, este importantă alinierea sistemului de acreditare la cerinţele Uniunii Europene. Astfel va fi sporită competitivitatea produselor şi serviciilor creându-se oportunități pentru exportul de produse moldovenești. Iar consumatorii din ţara noastră vor avea certitudinea calității și siguranței produselor achiziționate” a subliniat, în cuvântul de deschidere, viceministrul Octavian Calmîc.

Cea mai importantă realizare a proiectului “Consolidarea capacităţilor Centrului de Acreditare în domeniul  Evaluării Conformităţii Produselor al Republicii Moldova” este depunerea cererii de către MOLDAC la Secretariatul Cooperării Europene pentru Acreditare (EA), pentru a deveni semnatar al Acordului Multilateral de Recunoaştere (EA MLA) .  Realizările proiectului au fost prezentate în raportul de evaluare întocmit de Eugenia Spoiala, Directorul Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) şi Daniela-Elena Clejanu, Consilierul rezidenţial al proiectului.

Ambasadorul UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola a subliniat importanța calității de semnatar a Acordului EA MLA a MOLDAC: „Acest fapt va contribui la sporirea  încrederii în calitatea produselor moldoveneşti pe piaţa UE şi va crea premize pentru plasarea unor produse sigure pe piaţa autohtonă”. Totodată, Pirkka Tapiola a menționat disponibilitatea  Comisiei Europene de a dezvolta un nou proiect de consolidare a sistemului acreditării.

La rândul său, ambasadorul Suediei în Republica Moldova, Ingrid Tersman a menţionat că efortul managementului MOLDAC în cadrul proiectului a contribuit la eficientizarea activităţilor  experţilor din SWEDAC (Organismului Naţional de Acreditare din Suedia), care au activat în proiectul  twinning.

Participanţii la Conferinţă au subliniat importanţa armonizării  întreg sistemului infrastructurii calităţii din Moldova cu cel din UE.

În cuvântul de încheiere, Octavian Calmîc a menţionat că încheierea proiectului nu este un pas de început în calea pe care o are de parcurs atât MOLDAC, cât şi alte Instituţii din domeniul Infrastructurii Calităţii, pentru ca produsele moldoveneşti să poată fi plasate pe piaţa UE.