Din momentul aplicării DCFTA, Republica Moldova a exportat în UE mărfuri în valoare de peste 2,2 miliarde USD

1 septembrie, Chișinău – Din momentul aplicării Zonei de Comerț Liber Cuprinzător și Aprofundat dintre Republica Moldova și UE (DCFTA), țara noastră a exportat pe piața comunitară produse și mărfuri în valoare de peste 2,2 miliarde  USD. Acordul a început a fi aplicat în relațiile dintre Moldova și UE începând cu 1 septembrie 2014.

Potrivit analizelor Ministerului Economiei, după punerea în aplicare a DCFTA a fost înregistrată o schimbare în structura exporturilor al Republicii Moldova către UE, pe primele poziții situându-se mărfurile industriale, care ocupă 65% din totalul mărfurilor exportate. Analizele statistice denotă și o creștere semnificativă a exporturilor de cereale  prin aplicarea mecanismului anti-circumvention. Doar în primul semestru al anului 2016 au fost exportate: grâu – 178 220 t. (237 % din totalul cotei stabilite – 75 000t.), cereale prelucrate – 10507 t. (420 % din totalul de 2 500t.), zahar – 38 898t. (104 % din totalul de 37 400t.), etc. Principalii parteneri europeni în derularea exporturilor sunt România (23,8%), Italia (10%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord (6,5%), Germania (6,5%), Franța (2,5%) și Polonia (3,3%).

În domeniul investițiilor străine în top 5, patru reprezintă statele UE – Olanda, Cipru, Franța și Spania. În anul 2015 în economia națională fiind făcute investiții străine directe în valoare de 228,5 mil. USD, cu 14% mai mult comparativ cu anul 2014.

Pe parcursul aplicării DCFTA, în vederea armonizării sistemului național de standardizare la cel al UE, au fost adoptate circa 8500 standarde europene/internaționale. Consecutiv, în perioada 2014-2016 au fost anulate peste 11400 standarde moldovenești conflictuale cu cele europene, dar și depășite ca termen.

Progrese importante au fost înregistrate și în domeniul achizițiilor publice. Realizarea majoră în acest sector ţine de adoptarea Legii privind achizițiile publice, elaborarea Strategiei de dezvoltare a sectorului achizițiilor publice 2016 – 2020 din Republica Moldova, care va facilita atât procedurile administrative de depunere  a dosarelor on line, cât şi va combate corupţia şi birocraţia în procesul de organizare a licitaţiilor la nivel naţional. În luna mai 2016 Republica Moldova a devenit membră cu drepturi depline la Acordul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind achiziţiile publice.

În domeniul serviciilor financiare, au fost promovate o serie de modificări la cadrul legislativ național, care au ca scop ajustarea activității legislative a Băncii Naționale a Moldovei la Tratatul privind Uniunea Europeană precum și a altor norme comunitare și de punere în aplicare cele mai bune practici și activități internaționale standarde ale băncii centrale. Totodată, sunt în proces de adoptare un șir de amendamente la legislația națională cu privire la Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, precum și la legea cu privire la piețele de capital.

La 13 septembrie curent, Ministerul Economiei organizează Conferința ”2 ani de aplicare DCFTA” în cadrul căreia alături de partenerii de dezvoltare, reprezentanții sectoarelor asociativ și privat, ONG-uri și alți specialiști în domeniu vor fi analizate toate facilitățile oferite țării noastre de Zona de Comerț Liber Cuprinzător și Aprofundat dintre Republica Moldova și UE, precum și problemele identificate pe parcursul celor doi ani de inplimentare a documentului.