Dinamica dezvoltării infrastructuraii calităţii din Republica Moldova apreciată de preşedintele Cooperării Internaţionale pentru Acreditarea Laboratoarelor

Progresele ţării noastre în domeniul acreditării şi evaluării conformităţii atât la nivel naţional prin fortificarea capacităţilor instituţionale, cât şi internaţional prin obţinerea recunoașterii pe piaţa externă a certificatelor de etalonare şi de conformitate, eliberate organismele de evaluare a conformităţii din ţara noastră au fost principalele subiecte abordate la întrevederea viceministrului Economiei, Dumitru Godoroja, cu preşedintele CooperăriiInternaţionale pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC) Peter Unger, aflat la Chişinău într-o vizită de lucru. Întrevederea a avut loc la 8 mai, curent, în cadrul Ministerului Economiei cu participarea reprezentanţilor Organismului Naţional de Acreditare MOLDAC şi conducătorilor subdiviziunilor ministerului.

 În cadrul întrevederii părţile au făcut un schimb de opinii privind situaţia actuală în domeniul infrastructurii calităţii, Dumitru Godoroja menţionând principalele rezultate obţinute, dar şi obiectivele de viitor. Printre acestea a fost menţionată perfecţionarea legislaţiei naţionale în scopul armonizării cadrului juridic, semnarea acordurilor multilaterale cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, consolidarea capacităţilor instituţionale ale Organismului Naţional de Acreditare MOLDAC, Institutul National de Metrologie (INM), Institutul National de Standardizare (INS), Agentia pentru Protectia Consumatorilor (APC) ş.a.

„Dezvoltând un sistem de acreditare modern şi performant în Republica Moldova, încrederea în organismele noastre de evaluare a conformității va spori pe plan internaţional. Acest lucru va facilita libera circulaţie a mărfurilor, creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, va crea oportunități pentru exportul de produse moldovenești şi va contribui la accesarea de către consumatorii din ţara noastră a unor produse calitative şi sigure”, a spus viceministrul Economiei.

Programul vizitei preşedintelui ILAC a inclus un şir de activităţi în cadrul cărora Peter Unger şi-a împărtăşit experienţa în domeniul acreditării laboratoarelor, a vizitat laboratoarele de încercări a produselor alcoolice, laboratoarele metrologice din cadrul Institutului Naţional de Metrologie.

Notă: Cooperare Internațională pentru Acreditarea  laboratoarelor (ILAC) este o asociație internațională a Organismelor de acreditare a  laboratoarelor de încercări şi organismelor de inspecție, fondată cu mai mult de 30 de ani urmă pentru a ajuta la eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului. Organismul Naţional de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC este membru afiliat la ILAC încă din 2003.

Acreditarea este evaluarea independentă a organismelor de evaluare a conformității cu standardele recunoscute de a desfășura activități specifice pentru a asigura imparțialitatea și competența lor. Prin aplicarea standardelor naționale și internaționale, agenții economici și consumatorii pot avea încredere în rezultatele încercărilor, rapoartele de inspecție și certificările furnizate.