Dinamica relațiilor economice – discutată de ministrul Vadim Brînzan cu Zdeněk Krejcí, Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova

Vadim Brînzan, ministrul Economiei și Infrastructurii, a avut o întrevedere cu Zdeněk Krejcí, Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova. În cadrul ședinței a fost abordat stadiul actual al relațiilor economice și schimburilor comerciale bilaterale, au fost discutate posibilitățile extinderii și diversificării relațiilor comercial-economice între cele două state, precum și modalități de impulsionare a colaborării între oamenii de afaceri din ambele țări.

Ministrul Vadim Brînzan a trecut în revistă direcțiile principalele de activitate pentru viitorul apropiat. Prioritățile agendei ministeriale menționate sunt deconspirarea sau developarea tuturor tranzacțiilor ilegale, demonopolizarea ramurilor principale ale economiei naționale, deetatizarea. Ministrul a menționat că, ultimul, dar cel mai important „D”, care trebuie să fie primul în lista de priorități, este dezvoltarea reală a economiei.

De asemenea, în cadrul întrevederii de astăzi, oficialii au discutat despre organizarea celei de-a V-a Sesiuni a comisiei interguvernamentale moldo-cehe, care urmează să se desfășoare la Chișinău, în 2019.

Vadim Brînzan a menționat că expertiza Republicii Cehe este foarte importantă pentru dezvoltarea durabilă a țării noastre, în particular în domenii precum eficiență energetică, modernizarea industriei și agriculturii, dezvoltarea infrastructurii, transportului. Totodată, ministrul a declarat că noul Guvern este interesat să preia cele mai bune practici în ceea ce ține de lupta împotriva corupției, deconspirarea tuturor tranzacțiilor ilegale, practici eficiente privind demonopolizarea, etc.

La rândul său, Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova și-a manifestat susținerea privind extinderea și diversificarea relațiilor comercial-economice în vederea valorificării potențialului bilateral existent care este unul considerabil.

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Cehă, în perioada ianuarie – aprilie 2019, a înregistrat suma 50,77 mln USD (+27,1% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2018). După valoarea volumului schimburilor comerciale în perioada respectivă, Republica Cehă se situează pe locul 11 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova la nivel mondial, cu o pondere de 1,79%.

Imagini: