Diplome de onoare pentru funcționari din cadrul Ministerului Economiei

Andrei Cușcă și Victor Ciobanu, angajați ai ministerului Economiei, au fost decernați cu Diploma de Onoare a Guvernului, cu prilejul sărbătorii profesionale ”Ziua funcționarului public”, pentru contribuția adusă în activitatea instituției.

Andrei Cușcă este șeful Direcției politici în domeniul tehnologiei informației și economiei digitale. Are o experiență de peste 18 ani în instituțiile administrației publice centrale. În cadrul ministerului Economiei, este responsabil de politici și reglementări de dezvoltare a industriei IT, societății informaționale și comerțului electronic, politicile și reglementările privind economia digitală etc.

Printre cele mai importante activități desfășurate recent, pot fi enumerate participarea la elaborarea documentelor de politici privind dezvoltarea domeniului inovației digitale și industriei tehnologiei informației; elaborarea cadrului normativ privind crearea, funcționarea și dezvoltarea Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”; participarea la elaborarea și asigurarea implementării Foii de parcurs pentru digitalizarea economiei și promovare a comerțului electronic ș.a.

Victor Ciobanu activează în calitate de Consultant principal în Secția politici de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, Direcția dezvoltarea mediului de afaceri. Are experiență în elaborarea proiectelor de acte normative și a documentelor de politici în domeniul economic, al turismului și al culturii. Este o persoană onestă și responsabilă, cu pasiuni pentru sport, muzică și lectură.

Echipa Ministerului Economiei are în componență 52 de funcționari publici, responsabili de elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative, documente de politici, planuri de acțiuni în domeniul economic ș.a.

Ziua Funcționarului Public este marcată anual, pe 23 iunie, începând cu anul 2012. Hotărârea de Guvern a fost aprobată după ce, în 2003, Organizația Națiunilor Unite a declarat această zi drept Ziua Internaţională a Serviciului Public.

Imagini: