Misiunea Secției este elaborarea și promovarea politicilor publice în domeniul administrării proprietății publice pentru asigurarea implementării celor mai bune practici de guvernanță corporativă, deetatizării proprietății publice şi dezvoltării parteneriatului public-privat.

Funcțiile de bază a Secției sunt următoarele:

 • elaborarea documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile
  administrării proprietăţii publice în conformitate cu prioritățile programului de
  guvernare şi strategiile de dezvoltare;
 • alinierea politicilor in domeniul administrării proprietăţii publice la acquis-ul
  comunitar;
 • efectuarea analizei documentelor de politici în domeniul administrării proprietății
  publice, în vederea determinării problemelor, obiectivelor, opțiunilor, inclusiv
  instrumentelor de realizare a acestora;
 • elaborarea şi prezentarea către Guvern spre aprobare a proiectelor de acte normative
  necesare executării legilor;
 • monitorizarea implementării politicilor publice şi actelor normative în domeniul de
  activitate.

Viziunea sectiei politici în administrarea proprietății de stat în cadrul ministerului responsabil de elaborarea și promovarea politicilor în domeniu:

 • Eficientizarea gestionării proprietății de stat: Sectia își propune să dezvolte politici și mecanisme eficiente pentru administrarea proprietății de stat, astfel încât aceasta să fie utilizată în mod eficient și să genereze rezultate pozitive în economie.
 • Promovarea performanței: Sectia își propune să promoveze performanța și inovarea în cadrul întreprinderilor de stat, prin implementarea unor politici și practici care să stimuleze creșterea economică, competitivitatea și inovarea în sectorul public.
 • Dezvoltarea unui cadru legal și instituțional solid: să dezvolte și să consolideze un cadru legal și instituțional solid pentru administrarea proprietății de stat, asigurând respectarea drepturilor de proprietate, promovarea bunei guvernări corporative și combaterea corupției în sectorul public.
 • Promovarea parteneriatelor public-private: vizează promovarea parteneriatelor public-private în administrarea proprietății de stat, pentru a atrage investiții private, a spori eficiența operațională și a aduce expertiză și resurse suplimentare în sectorul public.