Lista actelor normative, care stau la baza activităţii:

 • Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; 
 • Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal;
 • Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;
 • Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice;
 • Legea nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 • Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
 • Hotărârea Guvernului nr.945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121 – XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
 • Hotărârea Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal;
 • Hotărârea Guvernului nr.901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică;
 • Hotărârea Guvernului nr.91/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului;
 • Hotărârea Guvernului nr.480/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;
 • Hotărârea Guvernului nr.483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate;
 • Hotărârea Guvernului nr.136/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere;
 • Hotărârea Guvernului nr.919/2008 cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice;
 • Hotărârea Guvernului nr.911/2022 pentru aprobarea Strategiei cu privire la administrarea proprietății de stat în domeniul întreprinderilor de stat şi societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat pentru anii 2023-2030.