GUAM este o inițiativă regională din patru state, denumirea ei provine de la inițialele statelor fondatoare: Georgia, Ucraina, Republica Azerbaidjan și Republica Moldova. Inițial, erau cinci state (Uzbekistan), iar această organizație se numea GUUAM.

Crearea forumului consultativ din 4 state (Georgia, Ucraina, Republica Azerbaidjan și Republica Moldova) a avut loc la 10 octombrie 1997 în Strasbourg, în timpul Summit-ului Consiliului Europei, unde a fost adoptat Comunicatul Comun al întrevederii celor patru Președinți. În acest document Președinții au remarcat necesitatea dezvoltării cooperării cvadrilaterale pentru întărirea stabilității și securității în Europa bazîndu-se pe următoarele principii:

 • respectarea suveranității;
 • integritatea teritorială;
 • inviolabilitatea hotarelor statului;
 • democrației;
 • supremației legii și respectării drepturilor omului.

Structura organizațională:

 • Organul Suprem al GUUAM este Reuniunea anuală a Președinților statelor membre GUUAM;
 • Organul Executiv al GUUAM îl reprezintă Consiliul Miniștrilor Afacerilor Externe, care are loc de regulă de două ori pe an;
 • Organul de Lucru GUUAM este Comitetul Coordonatorilor Naționali în componența căruia intră Coordonatori Naționali desemnați de către Miniștrii Afacerilor Externe, câte unul din partea fiecărui stat membru;
 • Oficiul informațional în or. Kiev (Ucraina) exercită funcția secretariatului și de asemenea este Centrul Informațional GUUAM.

Coordonarea cooperării între statele GUUAM la nivel ramural este exercitată de 8 Grupuri de Lucru în următoarele domenii:

 • energetică;
 • transport;
 • economie și comerț;
 • informatică și telecomunicații;
 • cultură și educație;
 • turism;
 • lupta împotriva terorismului;
 • crima organizată și traficul de droguri.

Lista documentelor care urmează a fi semnate: