Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD) vizează dezvoltarea potentialului economic și îmbunătătirea condițiilor de mediu ale regiunii. Totodată, încurajează cooperarea pe termen lung, atît între autoritătile locale și regionale, cît și între autorități, mediul privat și ONG-uri, prin generarea de proiecte pentru dezvoltarea regiunii.

Ţările incluse în Strategie sunt cele acoperite de Procesul de cooperare dunăreană: Germania (landurile Baden-Württemberg şi Bavaria), Austria, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Serbia, Bosnia şi Herțegovina, Muntenegru, România, Bulgaria, Republica Moldova şi Ucraina. Dintre aceste state, opt sunt state membre ale Uniunii Europene, iar celelalte sunt implicate în diferite iniţiative de cooperare cu Uniunea Europeană, unele din ele cu scopul declarat de a deveni într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat membre ale UE.

Referinte:

Pagină web dedicate SUERD al Interact Point Viena
www.danube-region.eu

Directoratul General Regio (Comisia Europeană)
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Comisia Internaţională pentru Protecţia Dunării
www.icpdr.org/

Ministerul Afacerilor Externe al României
http://www.mae.ro/strategia-dunarii

Consiliul Orașelor şi Regiunilor Dunărene
http://www.codcr.com/

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
http://adrnord.md/

Agenţia de Dezvoltare Regională Centru
http://adrcentru.md/

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud
http://adrsud.md/

Portalul DanubeAlliance
http://www.eudanube.com/

Strategia Europa 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Lista documente: