Secția metrologie, standardizare și evaluarea conformității este o subdiviziune structurală în componența Direcției infrastructura calității și supravegherea pieței a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Misiunea secției constă în asigurarea organizării şi coordonării activităților de standardizare, metrologie, acreditare și evaluare a conformităţii și reglementării tehnică la nivel național.

Obiective:

  • Fundamentarea şi asigurarea aplicării politicii stabilite în conformitate cu programul de guvernare pentru domeniile specifice de activitate – standardizare, metrologie, acreditare şi evaluare a conformității și reglementare tehnică;
  • Asigurarea promovării, susținerii şi urmărirea realizării măsurilor şi acțiunilor ce decurg din programe rezultate din acorduri, convenții şi înțelegeri internaționale în domeniul standardizării, metrologiei, acreditării, evaluării conformităţii și reglementării tehnice;
  • Inițierea şi promovarea, în domeniul standardizării, metrologiei, acreditării,  evaluării conformităţii și  reglementării tehnice, proiecte de cooperare bi- şi multi-laterală.