ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală (OIML) www.oiml.org
Organizaţia Internaţională de Metrologie „Convenția Metrului” www.bipm.org
Cooperarea Euroasiatică a Instituţiilor Metrologice de Stat (COOMET) www.coomet.net
Organizația Europeană de Cooperare în domeniul Metrologiei Legală (WELMEC) www.welmec.org

Consiliu Consultativ în domeniul protecției consumatorilor al țărilor-membre CSI

Acordul privind direcţiile de bază de cooperare a statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298848

Consiliu Interstatal pentru Securitate industrială

Acord de colaborare în domeniul asigurării securităţii industriale la obiectele industrial periculoase
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=303934