În conformitate cu cadrul legal și normativ în vigoare, Ministerul Economiei şi Infrastructuri exercită următoarele funcții în domeniul comunicațiilor poștale:

  1. elaborează documente de politici, precum și proiecte de acte legislative și normative în domeniul comunicațiilor poștale;
  2. asigură elaborarea programelor anuale ale emisiunilor de mărci poştale, stabilind structura şi tematica lor, coordonează emiterea de  mărci şi efecte poştale;
  3. contribuie la implementarea serviciilor noi de comunicaţii poștale;
  4. supraveghează entitățile raportoare privind respectarea prevederilor legale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
  5. cooperează cu autoritățile poștale străine și reprezintă Guvernul în organizațiile poștale internaționale, în limitele competențelor sale.