Direcția reglementarea și dezvoltarea mediului de afaceri este o subdiviziune structurală a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, creată în conformitate cu Structura Ministerului aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 143/2021, căreia îi sunt atribuite următoarele domenii de competență: reglementarea mediului de afaceri, inclusiv aspectele fiscale și de concurență, antreprenoriat, întreprinderi mici și mijlocii și comerț interior.

Misiunea Direcției este elaborarea, promovarea și coordonarea implementării politicilor care vizează dezvoltarea economiei digitale, inovatoare, verzi și incluzive, precum și armonizarea cadrului normativ național din domeniile de competență cu legislația Uniunii Europene, pentru ca companiile și consumatorii din Republica Moldova să beneficieze de avantajele unei piețe dezvoltate.

Obiectivele Direcției sunt:

– să încurajeze dezvoltarea mediului de afaceri prin elaborarea și implementarea unor politici și reglementări, care să susțină dezvoltarea economiei digitale, verzi și inovatoare;

– să sprijine dezvoltarea antreprenorilor prin instrumente și programe, care să stimuleze competitivitatea produselor și serviciilor locale;

– să ajute afacerile să se adapteze la noile tehnologii digitale și să promoveze o economie inclusivă, care să ofere șanse egale tuturor;

– să dezvolte politici eficiente de reglementare, care să ajute afacerile să se integreze în Uniunea Europeană și să obțină acces la piețele internaționale.

Direcția este constituită din următoarele secții:

  1. Secția politici de dezvoltare a antreprenoriatului, întreprinderilor mici și mijlocii și comerț interior, care se concentrează pe sprijinirea antreprenorilor și a afacerilor mici și mijlocii, pentru a crește competitivitatea și a încuraja inovația.
  2. Secția politici de reglementare a mediului de afaceri, care se concentrează pe dezvoltarea și implementarea politicilor de reglementare pentru a sprijini creșterea și dezvoltarea mediului de afaceri.