Educaţia antreprenorială este o componentă importantă a documentelor de politici economice pentru încurajarea creării de locuri de muncă. Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competenţelor şi culturii antreprenoriale, ar putea conduce la o rată mai mică a şomajului, majorarea numărului de companii nou-create şi reducerea ratei falimentului acestora. 

Stimularea organizării procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare profesională tehnică prin învățământul dual, în scopul creării de noi locuri de muncă în economia națională, este reglementat de Legea nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual.