Obiectivele Modelului Costului Standard (MCS) constau în identificarea și simplificarea acelor prevederi din reglementări, care duc la costuri administrative majore pentru agenții economici. Scopul final al aplicării MCS este îmbunătățirea reglementărilor și eficientizarea procesului de reglementare.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 307 din 21 martie 2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea MCS, autoritățile cu atribuții în domeniul reglementării activității de întreprinzător urmează să efectueze anual evaluări ale principalelor domenii de reglementare, prin aplicarea MCS, pe care le vor prezenta Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru consultare și monitorizare. În baza rezultatelor evaluărilor, autoritățile responsabile vor elabora și vor promova spre aprobarea Guvernului proiecte de modificare a cadrului normativ în vederea reducerii costurilor administrative.

În iulie 2020, Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu susținerea Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, a desfășurat trei sesiuni de instruire online cu privire la aplicarea MCS. Înregistrarea video de la una dintre aceste instruiri și Ghidul de aplicare a Modelului Costului Standard în Republica Moldovasunt prezentate în această pagină. La ghid sunt anexate formulare-șablon (în format Excel) care oferă posibilitatea de a exersa în baza exemplelor practice prezentate în ghid.În această pagină urmează să fie plasate și studiile pe domenii, cu aplicarea MCS, pe măsura elaborării acestora.

I. Ghidul Modelului Costului Standard

Exerciții practice privind aplicarea Modelului Costului Standard:

II. Webinar | Aplicarea Modelului Costului Standard:

III. Studii pe domenii cu aplicarea Modelului Costului Standard: