Rapoarte

PDF

Raportul anual despre realizarea în anul 2020 a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020

PDF

Raportul asupra activității Ministerului pe parcursul anului 2019 în realizarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020

PDF

Raportul de realizare în anul 2019 a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului ÎMM pentru anii 2012-2020

PDF

Raportul de realizare în anii 2017-2018 a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020

PDF

Raportul de realizare în anul 2018 a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020

PDF

Raportul vizînd implementarea Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător pentru primul semestru al anului 2018

PDF

RAPORT privind realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2015-2017

PDF

Raportul de realizare (pentru anul 2016) a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020

PDF

Raportul de realizare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 2012-2020 pentru anul 2016

PDF

Raport privind realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul 2015

PDF

Raportul anual (2014) referitor la Planul de Acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020

PDF

Raport privind realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul 2014