Reglementarea activităţii de întreprinzător semnifică stabilirea drepturilor, obligaţiilor, cerinţelor şi interdicţiilor pentru întreprinzători pe toată durata activităţii (de la iniţierea pînă la lichidarea afacerii), precum şi reglementarea relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice, alte instituţii abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control şi întreprinzători.

În scopul creării unui cadru juridic favorabil mediului de afaceri şi climatului investiţional pentru dezvoltare social-economică, prin Legea nr. 235/2006 au fost stabilite principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, Conform Legii nr. 235/2006 reglementarea activităţii de întreprinzător are loc pe următoarele principii de bază:

  1. previzibilitatea reglementării activităţii de întreprinzător;
  2. transparenţa decizională şi transparenţa reglementării activităţii de întreprinzător;
  3. analiza impactului de reglementare;
  4. reglementarea materială şi procedurală a iniţierii, desfăşurării şi lichidării afacerii prin acte legislative;
  5. echitabilitatea (proporţionalitatea) în raporturile dintre stat şi întreprinzător.

Listă de documente:

Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător 2013-2020

Exerciții practice privind aplicarea Modelului Costului Standard: