Direcţia politici în domeniul tehnologiei informației și digitalizării din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării asigură activitatea acestuia prin elaborarea, coordonarea şi monitorizarea realizării politicilor și actelor normative în următoarele domenii:

 • societății și economiei digitale;
 • tehnologiei informației;
 • digitalizării serviciilor publice; 
 • securității cibernetice.

Direcția are misiunea de a analiza situația curentă şi provocările din domeniile de competență, de a elabora politici publice eficiente, în corespundere cu direcțiile prioritare de dezvoltare, inclusiv prin transpunerea legislației Uniunii Europene.

În cadrul Direcției activează două Secții:

 1. Secția politici în domeniul tehnologiei informației și digitalizării asigură elaborarea, coordonarea și monitorizarea cadrului normativ în domeniile: tehnologia informației, digitalizarea serviciilor publice, economie digitală.
 2. Secția politici în domeniul securității cibernetice asigură elaborarea, coordonarea şi monitorizarea realizării politicilor și actelor normative în domeniul securității cibernetice.

Structura organizatorică a Direcţiei include următorul nomenclator de funcții:

 • Şef Direcţie;
 • Șef-adjunct Direcție, șef Secție în cadrul direcției;
 • Șef Secție în cadrul direcției;
 • Consultant principal;
 • Consultant superior.