Ministerul are misiunea de elaborare, promovare și coordonare a politicilor de modernizare a serviciilor guvernamentale și de e-Transformare a guvernării. 

Scopul urmărit este creșterea calității serviciilor guvernamentale și a actului de guvernare.

Modernizarea serviciilor guvernamentale prin digitalizare constituie prioritatea de bază a agendei de transformare digitală.

În realizarea priorității menționate instituție cheie este Agenția de Guvernare Electronică care are scopul de îmbunătăţire a calităţii actului de guvernare şi a serviciilor publice prin aplicarea intensă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii.

Direcțiile prioritare:

  • planificarea strategică a utilizării TIC în sectorul public;
  • dezvoltarea continuă a arhitecturii guvernării electronice;
  • promovarea inovaţiilor şi produselor de guvernare electronică în sectorul public şi societate;
  • dezvoltarea cadrului metodologic pentru digitalizarea serviciilor publice și dezvoltarea sistemelor informaţionale de stat;
  • facilitarea dezvoltării serviciilor sectoriale şi sistemelor informaţionale de stat;
  • dezvoltarea platformelor tehnologice guvernamentale comune;
  • dezvoltarea cadrului de interoperabilitate;
  • colaborarea internaţională în domeniu;
  • efectuarea auditului de securitate cibernetică a serviciilor electronice sectoriale şi sistemelor informaţionale de stat

Documente de referință:

https://egov.md/ro/legislation/legi