Ecosistemul TI și Rețeaua de centre inovaționale TIC

Guvernul Republicii Moldova pune accent deosebit pe consolidarea creșterii industriei IT precum și pe extinderea potențialului acesteia. Vectorul dat este clar conturat de documentele strategice precum Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală, care fixează prioritățile și intervențiile în acest sens.

Recunoscând legătura strânsă dintre industria IT și inovare, o evaluare holistică prin intermediul obiectivelor critice ale părților interesate a fost realizată pentru a debloca și a consolida în continuare oportunitățile economice și sociale.

În acest scop, o viziune clară asupra provocărilor și oportunităților cu care se confruntă în prezent industria IT a fost generată cu suportul expertizei internaționale prin evaluarea de țară, dedicată „Cadrului național pentru inovare digitală”, realizată de experții Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, și a studiului elaborat de Compania de consultanță „Avasant”.

Aceste recomandări specifice privind politicile, programele și proiectele în sector servesc drept instrument de referință pentru a susținere inovarea TI și drept rezultat va facilita transformarea Republicii Moldova într-un potențial hub pentru tehnologiile emergente bazat pe ecosistemul digital de inovare.

Centrul Tekwill. Pentru dezvoltarea capitalului uman necesar pentru alimentarea creșterii industriei IT, cu suportul partenerilor de dezvoltare, în anul 2017 și-a lansat oficial activitatea Centrul de excelență în tehnologia informației Tekwill. Centrul Tekwill a fost creat printr-un proiect de parteneriat public-privat în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, cu susținerea financiară a USAID, a Programului Guvernului Suediei (SIDA), precum și a companiilor multinaționale cu renume, precum IBM, Microsoft și alții. Este importantă implicarea și contribuția la acest proiect a Asociației naționale a companiilor private din domeniul TIC (ATIC).

Spațiul dedicat Tekwill are o suprafață de 3400 m2. Tekwill oferă acces la 150 de spații de co-working, 12 săli de întâlnire și conferințe, 10 spații de oficii, evenimente antreprenoriale și de comunitate, posibilitatea de conectare la rețele locale.

Odată cu dezvoltarea abilităților profesionale în cadrul Centrului de excelență Tekwill, cresc semnificativ perspectivele și oportunitățile de angajare a absolvenților facultăților IT, de instruire continuă a profesioniștilor din domeniu, precum și posibilitățile de lansare și dezvoltare a noilor afaceri IT.

Centrul „EU4Moldova: Startup City Cahul” își propune să devină un punct de atracție pentru toți cetățenii din regiunea de Sud a țării, prin evenimente comunitare dedicate networking-ului, schimbului de experiență, bunele practici și expertiză între specialiștii din diverse domenii. Acesta va găzdui spații comune de relaxare, sport, mini-cafenea și chiar cazare, în conformitate cu conceptele globale de „co-living” și „co-working” – comodități necesare pentru administrarea programelor de startup și găzduirea participanților la conferințe. 

Prin dezvoltarea centrului, proiectul își propune să contribuie la creșterea atractivității regiunii Cahul, dezvoltarea economică prin inovații și crearea mai multor oportunități pentru locuitorii raionului Cahul. De asemenea, acesta urmărește ca în următorii ani să contribuie la creșterea nivelului de salarizare (salariul mediu din regiune) cu minimum 15%, precum și la ascensiunea sectorul IT local, care să reprezinte minimum 5% din cel național în următorii 3 ani.

„EU4Moldova: Startup City Cahul” – proiectul inovativ dezvoltat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), cu asistența financiară a Uniunii Europene în parteneriat cu Suedia.