La data de 1 ianuarie 2018 și-a început activitatea primul parc IT în Republica Moldova (Hotărîrea Guvernului nr. 1144/.2017), o platformă creată de Guvern pentru stimularea investițiilor și dezvoltarea afacerilor IT, cercetare-dezvoltare și inovare digitală.

„Moldova IT Park” oferă un șir de avantaje și stimulente rezidenților săi:

  • Model de impozitare simplificată (impozit unic de 7%)
  • Regimul de operare virtual (rezidenții activează în propriile oficii în orice localitate din Moldova)
  • Lista extinsă de activități IT și activități conexe eligibile (dezvoltare software, servicii IT, grafică și design digital, cercetare și dezvoltare, proiecte educaționale)
  • Interacțiune simplificată cu autoritățile publice
  • Posibilități de a atrage specialiști străini pe perioada îndelungată prin „IT visa”

Termenul de funcționare a Parcului este de 10 ani.

Moldova IT park este gestionat de către autoritatea administrativă – Administraţia Parcului. Administraţia parcului are statut de persoană juridică ce activează pe principii de autofinanţare. Administraţia este condusă de un administrator, desemnat în funcţie de către Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pe un termen de 5 ani. Administrația convoacă Adunarea rezidenţilor Parcului pentru coordonarea și aprobarea chestiunilor privind administrarea Parcului. 

Link: http://mitp.md/ 

Lista documentelor:

  1. Legea nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației
  2. Hotărârea Guvernului nr. 1144 din 20.12.2017 cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informaţiei „Moldova IT park”
  3. Hotărârea Guvernului nr. 1143 din 20.12.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii parcului pentru tehnologia informaţiei

RAPOARTE: