După o pauză de jumătate de an au fost reluate discuțiile cu partea transnistreană în cadrul grupului de lucru pe probleme economice

3 aprilie 2015, Chișinău  –  Grupul de lucru pe probleme economice, condus de viceministrul Economiei, Octavian Calmâc, s-a reunit la sediul OSCE de la Tiraspol la 2 aprilie, curent.

La întrunire au fost puse în discuție problemele agenților economici transnistreni la operațiunile de import/export. Printre acestea au fost menționate certificarea produselor, aplicarea TVA, probleme de administrare vamală și fiscală ș.a.

Totdată, a fost reluată discuția referitor la accesul fermierilor la prelucrarea pământurilor din raionul Dubăsari. La acest subiect, partea transnistreană a informat că au fost semnate contracte cu autoritățile raionului Dubăsari privind accesul fermierilor la prelucrarea pământurilor în baza unei taxe de arendă. Potrivit reprezentanților transnistreni, în luna februarie, curent, aceștia au eliberat permisurile necesare pentru prelucrarea a 5000 ha din pământurile vizate (ceea ce constituie 90 % din totalul pământurilor) . Subiectul urmează a fi clarificat în cadrul ședințelor ulterioare după un schimb de date.  

Un alt subiect din agenda întrunirii a fost posibilitatea implementării ZLSAC în regiunea transnistreană începând cu anul 2016 și accelerarea colaborării cu autorităţile transnistrene pentru elaborarea unui mecanism de cooperare în domeniul certificării mărfurilor. Acest mecanism va fi creat în comun cu experții Grupului de lucru instituit la nivelul instituțiilor guvernamentale pentru elaborarea unui document strategic de punere în aplicare a ZLSAC în regiunea transnistreană. Primele discuții la acest subiect cu partea transnistreană vor avea loc peste două săptămâni în cadrul unei ședințe organizate la Chișinău, cu participarea experților din domeniul sanitar, fitosanitar veterinar,  comerțului exterior și vamal. După caz, vor fi invitați și consultați experți europeni, care în final trebuie să se expună referitor la mechanism și compatibilitatea acestuia cu Acordul de Asociere/ZLSAC.

De asemenea, la întrunire părțile au mai convenit asupra reluării discuțiilor în cadrul Grupului de lucru în domeniul bancar.

În final, viceministrul Economiei, Octavian Calmâc a apreciat rezultatele întrunii, reluate după o întrerupere de jumătate de an, menționând tonalitatea pozitivă a discuțiilor și disponibilitatea părților de a găsi soluțiile optime în cel mai scurt timp.

Notă: În 2014 volumul exporturilor din regiunea transnistreană a crescut cu 93,4%, comparativ cu anul precedent, dintre care 37,1% din mărfuri au fost tranzacționate pe malul drept al râului Nistru, 44,3% pe piețele UE, și 16 , 7% în CSI. Aceste cifre confirmă intenţia autorităţilor de la Chişinău de a facilita accesul pe piețele interne și externe pentru agenții economici din regiunea transnistreană.