Eco-inovarea – soluție sustenabilă pentru IMM-urile din Republica Moldova

Despre situația actuală referitor la promovarea eco-inovării în sectoarele prioritare ale economiei Republicii Moldova, potențialul de integrare a acestei abordări în modelele de afaceri ale IMM-urilor locale, dar și experiențele a opt IMM-uri ce au beneficiat de evaluare și asistență în aplicarea eco-inovării, s-a discutat în cadrul Atelierului de lucru Național „Promovarea eco-inovării în cadrul IMM din Moldova”.

Evenimentul face parte din programul „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment), finanțat de UE și coordonat de către Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).

Schimbările climatice, bunăstarea angajaților și constrângerile legate de resurse au un impact considerabil asupra activității întreprinderilor mici și mijlocii. Identificarea unor abordări alternative pot oferi soluții pentru sustenabilitatea afacerilor, oportunități de creștere, de reducere a costurilor, eco-inovația fiind abordarea care își propune să îndeplinească aceste cerințe.

„Promovarea inovațiilor ecologice în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă o soluție reală în adaptarea acestora la noile provocări și în dezvoltarea unei economii durabile și sustenabile, care totodată să fie capabilă să facă față concurenței de pe piață. Mai mult, susținerea eco-inovațiilor reprezintă o prioritate pentru Guvern, cu impact pentru antreprenori, dar și pentru noi ca țară”, a menționat Veronica Arpintin, secretară de stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Veronica Arpintin a mai adăugat că implementarea eco-inovațiilor de către întreprinderile mici și mijlocii va oferi Republicii Moldova mai multe oportunități pentru a beneficia de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană, dar și de atinge obiectivele prevăzute în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

„ Mulțumim partenerilor proiectului pentru susținerea mediului de afaceri privind valorificarea eco-inovațiilor, oferirea de bune practici, instruire, ghidare, etc. Adaptarea practicilor eco-inovative va favoriza dezvoltarea companiilor și va oferi un potențial sporit” a declarat Dumitru Pîntea, director, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

Programul EU4Environment și-a propus să ajute șase dintre țările Parteneriatului estic al UE, inclusiv Republica Moldova, să își păstreze capitalul natural și să sporească bunăstarea oamenilor în ceea ce privește mediul. Prin sprijinirea de noi procese, tehnologii și servicii care ecologizează activitățile economice, eco-inovarea contribuie la optimizarea potențialului de creștere al economiei, răspunzând în același timp unor provocări de ordin comun, cum ar fi schimbările climatice sau diminuarea resurselor și a biodiversității.

“Integrarea circularității și a gândirii bazate pe ciclul de viață în afaceri este importantă pentru a proteja mediul și a gestiona resursele noastre naturale într-un mod sustenabil. In plus, este esențial pentru actorii economici să își ecologizeze afacerile pentru a putea concura pe piețele internaționale, inclusiv pentru a exporta în UE. Ecologizarea economiei moldovenești nu este un lux – este o necesitate pentru asigurarea prosperității și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor”, a declarat Adam Grodziciki, șef adjunct al Secției Cooperare în cadrul Delegației UE în Republica Moldova.

Experții Programul Națiunilor Unite pentru Mediu au asistat opt întreprinderi mici și mijlocii din Republica Moldova să fie evaluate după metodologia UNEP, iar cinci IMM-uri au beneficiat de asistență în elaborarea de noi strategii de dezvoltare în vederea integrării eco-inovării în modelele lor de afaceri. Este vorba despre companii din două sectoarele agricultura și industria textilă.

„Am avut parte de un exercițiu foarte interesant. Noi producem vin și inițial ne-am gandit că avem o afacere cu ciclu închis, dar ne-am dat seama după acest exercițiu că nu este chiar așa. Avem foarte multe deșeuri agricole pe care le putem reutiliza. Putem să producem biomasă agricole cu care să încălzim unele suprafețe. De asemenea, avem deșeuri la producere, în cramă. Din sâmburi se poate face ulei sau făină din care se poate face pâine”, a spus Dan Prisacaru, fondatorul vinăriei MinisTerrios, SRL Familia Mea.

Țările beneficiare de Programul EU4Environment sunt în număr de șase și fac parte din țările Parteneriatului Estic (EaP) ale UE – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Programul sprijină acțiunile legate de mediu, pentru o dezvoltare ecologică și pentru stabilirea mecanismelor de gestionare mai bună a riscurilor și impactului asupra mediului.

Programul este implementat în Republica Moldova de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, fiind coordonat de UNEP in colaborare cu OECD, UNECE, UNIDO și grupul Băncii Mondiale.

Imagini: