Ecoeficienţa întreprinderilor moldoveneşti – un obiectiv promovat la nivel local de Ministerul Economiei

Ministerul Economiei al RM a organizat la 15 mai curent, o masă rotundă cu participarea şefilor secţiilor economie a Consiliilor raionale al cărei subiect a constituit promovarea îmbunătăţirii performanţei de mediu a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din ţara noastră. Proiectul-pilot cu acelaşi generic a fost prezentat de Lilia Palii, coordonatorul proiectului şi directorul Direcţiei generale dezvoltarea mediului de afaceri al Ministerului Economiei.

Potrivit Liliei Palii, scopul proiectului este de a consolida dialogul dintre organele de administrație publică și mediul de afaceri în vederea stimulării ecologizării IMM-urilor, precum şi elaborarea recomandărilor cu privire la adoptarea și realizarea instrumentelor concrete pentru protecția mediului și implementarea practicilor ”verzi” în cadrul IMM-urilor. Aceste instrumente vor conduce la dezvoltarea noilor produse şi servicii care să respecte mediul şi la adoptarea sistemelor de management ecoeficiente de către întreprinderile autohtone.

Printre acestea a fost enunţată reducerea poverii administrative la eliberarea permisiunilor pentru IMM-uri și inspectare, prezentarea informației cu privire la prevederile normative și cele mai bune practici și difuzarea activă a acesteia printre IMM-uri, eco-etichetarea ş.a. De asemenea, printre instrumentele de promovare a ecoeficienţei IMM-urilor au fost menţionate şi stimulentele financiare precum împrumuturi avantajoase, facilități impozitare, etc.

Etapele realizării proiectului includ un şir de acţiuni ce presupun revizuirea preventivă a normelor juridice în vigoare și a practicilor de aplicare a instrumentelor existente, chestionarea a 400 de IMM-uri și analiza rezultatelor ei, oferirea consultanței persoanelor interesate (autorități de stat și oameni de afaceri) pentru examinarea posibilităților de implementare și perfecționare a instrumentelor de promovare a ecologizării IMM-urilor ş.a.

Menţionăm că în Republica Moldova dezvoltarea economiei ecologice (verzi) este promovată în contextul Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova-2020, Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020, Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității, a prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Proiectul pilot „Promovarea îmbunătăţirii performanţei de mediu a întreprinderilor mici şi mijlocii” (2014-2015) este o iniţiativă realizată în cadrul Comisiei Europene „Ecologizarea Economiilor în Vecinătatea Estică”, care se desfăşoară iniţial în două ţări ale Parteneriatului Estic (Armenia şi Republica Moldova) şi este implementată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.