Economia verde – un obiectiv important pe agenda Ministerului Economiei

Grupul de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi s-a convocat într-o ședință ordinară de lucru pentru a discuta rezultatele activităților desfășurate în prima jumătate a anului curent, în cadrul proiectului EU4Environment în Republica Moldova, dar și agenda de acțiuni pentru anul 2022.

Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a apreciat rezultatele obținute de Grupul de lucru în promovarea economiei verzi în Republica Moldova în decursul celor șase ani de activitate, accentuând că realizarea acțiunilor proiectului EU4Environment vin să complementeze eforturile Guvernului de aliniere la obiectivele de mediu, ecologizarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii și a sectoarelor economice, utilizarea mai eficientă a resurselor și modernizarea proceselor de producere. 

În context, ministrul Gaibu s-a referit la prioritățile ce țin de obiectivele Grupului de lucru interministerial, subliniind că acestea se regăsesc în Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2021-2022, dar și în Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”.

”Revitalizarea economiei este un obiectiv național, iar integrarea continuă a cerințelor de mediu poate aduce o valoare adăugată în toate sectoarele economiei naționale. Ministerul Economiei va asigura continuitatea acțiunilor precedente și va contribui activ la promovarea abordărilor ecologice în cadrul Parcurilor Industriale și Zonelor Economice Libere, la eficientizarea resurselor și modernizarea proceselor de producere”, a declarat Sergiu Gaibu.

Proiectul regional „European Union for Environment” are scopul de a acorda asistență țărilor Parteneriatului Estic: Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Ucraina în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației și stimulării creșterii economice. Proiectul este implementat în perioada 2019-2022 și are un buget total de circa 20 milioane de euro pentru șase țări și cinci instituții de implementare – OECD, UNECE, UN Environment, UNIDO și Banca Mondială.