Eficientizarea resurselor și economia circulară în întrerpinderile mici și mijlocii – subiectul dicuției Conferinței Naționale – Programul Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment) în Republica Moldova

La Chișinău a avut loc Conferința Națională – Programul Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment) în Republica Moldova: Eficientizarea resurselor pune economia circulară în mișcare în întrerpinderile mici și mijlocii.

Evenimentul a oferit oportunitatea pentru un schimb de experiență în implementarea metodologiei eficientizarii resurselor și producerii mai pure (RECP), în rândul întreprinderilor mici și mijlocii, oferind exemple de eco-inovare în sectoare țintă (vinificație, construcții și textile), prezentând totodată mijloace de accesare a instrumentelor și serviciilor de sprijin, atât naționale, cât și din Uniunea Europeană. 

Prezentă la eveniment, secretara de stat MDED, Veronica Arpintin a menționat că: “Printre obiectivele primordiale ce derivă din Planul de activitate al ministerului pentru anul 2024,  ține de creșterea economică sustenabilă și crearea condițiilor pentru promovarea și implementarea principiilor ESG, astfel asigurând alinierea la regulile UE. Conștientizând importanța obiectivelor de dezvoltare durabilă, salutăm consolidarea angajamentului ODA de integrare a principiilor ESG în toate aspectele activității, inclusiv în procesul decizional, prin oferirea oportunităților de dezvoltare a afacerilor sustenabile, gestionarea eficientă a riscurilor și impactului social și de mediu.”, a subliniat dna Arpintin.”

În context, secretara de stat Arpintin a mai adăugat că Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării are drept obiective comunicarea și promovarea în societate a mesajului privind importanța adoptării conceptului de sustenabilitate în toate domeniile și procesele, evaluarea nivelului de pregătire a Republicii Moldova pentru implementarea principiilor ESG, în vederea identificării barierelor și oferirii soluțiilor viabile, sporirea abilităților antreprenoriale, în special în domeniul de eficiență energetică și ecologizare, toate acestea pentru a asigura o dezvoltarea durabilă, o viață calitativă și bunăstare pentru întreaga țară.

La conferința au participat membrii implicați în dezvoltarea economică a Republicii Moldova (inclusiv din agențiile și instituțiile guvernamentale relevante), precum și reprezentanți ai întreprinderilor industriale, companii, experți în domeniul ingineriei și energetic, membri ai sectorului academic, ONG-uri și reprezentanți ai ÎMM-lor care au participat în diferite componente ale Acțiunii EU4Environment.

În Republica Moldova și în alte țări ale Parteneriatului Estic (EaP), metodologia RECP a UNIDO este introdusă în cadrul programului regional finanțat de Uniunea Europeană ”Uniunea Europeană pentru Mediu / EU4Environment Action”. 

Mai mult, EU4Environment a format experți RECP în Moldova. Astfel, prin acest proiect, cu susținerea Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului din cadrul MDED, au fost intruiți 15 experți stagiari și alese 15 companii demonstrative, în cadrul cărora se va aplica și demonstra  metodologia  RECP.

Evenimentul a oferit și o platformă de discuții, pentru potențiale sinergii și colaborări în cadrul altor inițiative naționale și internaționale, dar și de promovare a politicii națională în domeniul tranziției verzi a ÎMM-urilor.

Obiectivul de creșterea economică sustenabilă și crearea condițiilor pentru promovarea și implementarea principiilor ESG (Mediu, Social și Guvernare) face parte și din Programul național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității 2023-2027 (PACC).

Evenimentul a fost organizat de Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO), ca partener de implementare a Programului Uniunea Europeană pentru Mediu / EU4Environment Action, și susținut în Moldova de către partenerul său national, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).