Elveția va susține dezvoltarea economiei sustenabile în Republica Moldova

16 februarie, Chișinău – Reieșind din considerentul că anul curent urmează a fi elaborată noua Strategie de cooperare moldo-elvețiană pentru anii 2018 – 2021, considerăm oportună propunerea de a include dezvoltarea economiei sustenabile ca domeniu prioritar pentru asistența ce urmează a fi acordată Republicii Moldova de către Biroul de Cooperare al Elveției (BCE). O declarație în acest sens a fost făcută astăzi de directorul de cooperare BCE, Simone Giger, în cadrul întrevederii cu viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei.

În contextul dezvoltării relațiilor bilaterale, Simone Giber a propus ca asistența elvețiană să fie axată pe crearea locurilor noi de muncă noi prin introducerea unor stimulente agenților economici, susținerea întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova pentru a intra pe piețe noi de desfaceri, dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale în toate regiunile țării, instituirea unui nou mecanism național de promovare a incluziunii sociale și reducere a sărăciei, etc.

Oficialul elvețian a mai specificat că în scopul preluării celor mai bune practici UE, BCE este dispus să ofere asistență privind consolidarea capacităților instituționale ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor, precum și ale Centrului Național de Acreditare MOLDAC, inclusiv prin dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional integrat pentru procesul de acreditare.

”Domeniile de intervenție vor fi discutate în cadrul unui atelier intern de planificare, care va fi organizat la finele lunii martie curent, precum și partenerii de dezvoltare pentru a utiliza la maxim prevederile noii Strategii”, a spus șeful BCE.

Simone Giber l-a informat pe ministrul Economiei că pentru implementarea proiectelor aflate în proces de derulare și gestionate de BCE, în 2016 au fost debursate peste 12 milioane de euro.

Vicepremierul Octavian Calmîc a apreciat eforturile Biroului de Cooperare al Elveției în realizarea diferitor proiecte de dezvoltare în Republica Moldova, accentuând că acestea contribuie la atingerea obiectivelor strategice ale autorităților naționale în procesul de reformare și modernizare a țării. În context, ministrul Economiei a susținut inițiativele BCE privind stabilirea priorități pentru asistența oferită de Elveția, în special privind dezvoltarea infrastructurii în sectorul rural, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, etc.

Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova a fost deschis în anul 2000, având statut de misiune diplomatică și reprezentanță a Ambasadei Confederației Elvețiene cu sediul la Kiev. 

Imagini: