Etichetarea ecologică, necesară pentru a trece la economia verde, susținută de Ministerul Economiei

Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a prezentat politicile și programele de susținere a economiei verzi, inclusiv prin etichetarea ecologică. Discuțiile, cu participarea autorităților, experților, mediului de afaceri și a donatorilor din domeniu, au fost organizate de Ministerul Mediului, împreună cu proiectul finanțat de UE ”Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment)” și AO EcoContact. Scopul întâlnirilor constă în sensibilizarea tuturor părților cu privire la utilizarea etichetării ecologice pentru a asigura o tranziție către o economie verde în Republica Moldova.

Participanțiila discuții au analizat progresul realizat până în prezent, provocările întimpinate, precum și necesitățile autorităților, dar și ale operatorilor care vor certifica agenții economici privind implementarea sistemului de etichetare ecologică.

Ministerul Economiei are o serie de politici în această direcție, cea mai recent promovată fiind Legea privind risipa alimentară, cu scop de îmbunătățire a circuitului produselor alimentare și minimizare a pierderilor.

„Eco-Etichetarea ar fi o soluție pentru acei agenți economici care sunt conștienți, implementează aceste măsuri și depun acel efort, inclusiv investițional, pentru a face o platformă de producere modernă și ecologică. Este important ca acei agenți economici care au și produse ecologice și procese mai prietenoase să fie recunoscuți de societate prin etichetare și să fie promovați în calitate de agenți economici performanți”, a reiterat ministrul Economiei, Sergiu Gaibu.

De asemenea, ministrul Gaibu a enumerat o serie de programe implementate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, menite să susțină acțiunile și produsele ecologice. Printre acestea, Programul de Digitalizare, care minimizează acțiunile logistice, prin efectuarea unor operațiuni de la distanță; Programul de Ecologizare, cu scop de îmbunătățire a nivelului de producție, fără influențe asupra mediului înconjurător (prin folosirea stațiilor de epurare, tehnologii cu consum minim de energie, utilizarea unor componente mai puțin nocive etc.); Programul de Retehnologizare, lansat recent și focusat pe domeniul energetic, prin folosirea utilajului de generare a energiei regenerabile (panouri fotovoltaice, instalații eoliene), fiind surse energetice mai ecologice, decât cele tradiționale.

Ofițerul de Programe al Delegației UE  în Republica Moldova, Matilda Halling, a menționat că ”referitor la avantaje, e bine să reieșim din contextul actual. Republica Moldova este țară candidată în familia europeană și trebuie să accelereze în continuare toate reformele pentru armonizarea standardeleor europene și internaționale. Strategia cheie este Pactul verde European și pilonul principal de tranziție spre economia circulară”.

Proiectul ”Uniunea Europeană pentru mediu” (EU4Environment) are ca scop să ajute țările din Parteneriatul Estic să-și păstreze capitalul natural și să crească bunăstarea mediului, prin stabilirea de mecanisme pentru a gestiona mai bine riscurile și impactul asupra mediului.

Imagini: