EU4Environment în Moldova – un an de realizări în domeniul dezvoltării durabile și economiei verzi

Secretarul general al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Lilia Palii, a prezidat astăzi, ședința online a Grupului de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi, care exercită și funcțiile Comitetului Național de Implementare pentru EU4Environment. Agenda evenimentului a inclus subiecte ce vizează acțiunile implementate în perioada ianuarie-august 2020, în cadrul proiectului EU4Environment în Moldova, prezentarea activităților planificate pentru perioada septembrie-decembrie 2020, precum și planurile generale pentru anul viitor.

În mesajul de salut, Lilia Palii a felicitat membrii grupului de lucru cu prilejul celor 5 ani de activitate, menționând că grupul de lucru a demonstrat eficiența şi capacitatea de a promova principiile economiei verzi în cadrul național de politici.

„În condițiile actuale, când relansarea economiei este un obiectiv național, integrarea cerințelor de mediu poate aduce o valoare adăugată în toate sectoarele economiei. Ecologizarea proceselor de producere și prestarea a serviciilor va contribui la eficientizarea utilizării resurselor, aplicarea de noi tehnologii, promovarea exporturilor, crearea noilor locuri de muncă, dar și reducerea impactului asupra mediului”, a spus secretarul general.

De asemenea, Lilia Palii a adăugat că, în vederea promovării și dezvoltării capacităților IMM-urilor în ecologizarea proceselor de producere și prestare a serviciilor, în luna iunie curent, ODIMM a lansat Programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii. Programul va fi implementat pe parcursul a 3 ani, iar IMM-urile vor primi sprijin metodologic și financiar pentru ecologizarea activității și produselor.

„Promovarea eco-etichetării, a eco-inovațiilor în cadrul IMM-urilor pot crea noi perspective de dezvoltare economică. Prin urmare, aceste domenii urmează a fi setate ca fiind prioritare atunci când vorbim de actualizarea documentelor de politici în domeniul economiei verzi. Consider că realizarea acțiunilor proiectului EU4Environment vin să complimenteze eforturile Guvernului în ceea ce privește alinierea la obiectivele de mediu, ecologizarea sectoarelor economice, utilizarea mai eficientă a resurselor și modernizarea proceselor de producere”, a punctat Lilia Palii. 

Totodată, secretarul general a specificat că, aspectele abordate la ședințele precedente ale Grupului de lucru şi aprobate de Guvern ca obiective ale Programului pentru promovarea economiei verzi și Planului de activitate al Guvernului 2020-2023 sunt incluse în calitate de priorități naționale în Proiectul regional EU4Environment/Uniunea Europeană pentru Mediu, iar economia verde este indicată ca prioritate și în proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030.

În cadrul ședinței, membrii grupului de lucru au aprobat domeniile noi prioritare pentru actualizarea documentelor de politici în domeniul economiei verzi, evaluarea costurilor investițiilor verzi necesare, dar și activitățile partenerilor pe perioada 2021-2022.

Un subiect important din agenda ședinței a vizat organizarea procesului de pregătire pentru Reuniunea Regională a EU4Environment/Comitetul Regional de Implementare, care se va desfășura la data de 22 septembrie 2020.

Proiectul regional „European Union for Environment” are scopul de a acorda asistență țărilor Parteneriatului Estic: Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Ucraina în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației și stimulării creșterii economice. Proiectul este implementat în perioada 2019-2022 și are un buget total de circa 20 milioane de euro pentru 6 țări și 5 instituții de implementare – OECD, UN ECE, UN Environment, UNIDO și Banca Mondială.

Proiectul a demarat în ianuarie 2019 cu lansarea în Republica Moldova și regiune.

Imagini: