Executivul a aprobat astăzi trei proiecte de acte normative elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi trei proiecte elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii – proiectul Hotărârii de Guvern pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului de amendare a Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, semnat în 2003, dar și alte două proiecte – unul privind transmiterea unei sonde arteziene către Parcul de producție „Valkaneş”, iar altul cu privire la completarea listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale.

Potrivit ministrului Railean, aprobarea semnării Protocolului de amendare a Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei are drept scop substituirea actualelor reguli de determinare a țării de origine a mărfurilor, aprobate prin Decizia Consiliului șefilor de Guverne a Comunității Statelor Independente în cadrul comerțului bilateral, cu cele prevăzute de Convenția Pan-euro-mediteraneeană, care vor permite aplicarea principiului cumulării diagonale a originii.

„Acțiunea dată va facilita investitorii și mediul de afaceri să valorifice la maximum regimul comercial existent cu Uniunea Europeană, utilizând mecanismul de cumulare diagonală și cu Ucraina. Astfel, producătorii autohtoni vor putea importa materii prime și componente originare din Ucraina, ulterior prelucrându-le în Republica Moldova și exportând produsul finit în Uniunea Europeană, fiind însoțite de certificatele de origine moldovenească fără achitarea taxei vamale, conform regimului preferențial existent”, a declarat Sergiu Railean.

Un alt proiect de pe ordinea de zi, aprobat în cadrul ședinței, s-a referit la transmiterea unei sonde arteziene din administrarea Ministerului Afacerilor Interne către Administrația Zonei Antreprenoriatului Liber – Parcul de producție „Valkaneş”. Acțiunea a fost inițiată reieșind din situația precară cu care se confruntă la moment Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de producție „Valkaneş”, privind lipsa accesului la apă potabilă și sanitară a administrației zonei libere și a cel puțin alți 4 rezidenți ai zonei libere, cu un numărul total de 230 angajați.

De asemenea, în cadrul ședinței de astăzi, s-a aprobat proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului  de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărârea de Guvernului în 2014.

Astfel, lista agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale a fost completată cu încă doi antreprenori – Societatea pe Acțiuni „Floarea Soarelui” și Societatea cu Răspundere Limitată „Trans Oil Refinery”.