Exercițiu amplu de apărare cibernetică pentru consolidarea capacităților la nivel guvernamental

La Chișinău, circa 50 de experți în securitate cibernetică din cadrul instituțiilor guvernamentale și din sectorul privat au participat la un exercițiu de securitate cibernetică.

Prin acest exercițiu se dorește sporirea nivelului de pregătire al experților în abordarea incidentelor de securitate cibernetică, antrenarea și evaluarea capacității de a răspunde la amenințări și atacuri cibernetice și îmbunătățirea bunelor practici în domeniul securității cibernetice.

Exercițiul a fost organizat sub forma unei competiții între echipe și a fost împărțit în două scenarii: scenariul CTF (Capture-the-Flag) și Threat Hunting.

Scenariul „Capture the Flag” este o competiție în care echipele de experți în securitate cibernetică se întrec pentru a face faţă provocărilor și a captura „steaguri” virtuale. Pe de altă parte, scenariul „Threat Hunting” care implică căutarea și neutralizarea activă a amenințărilor cibernetice ascunse în infrastructura unei organizații.

Prin combinarea acestor două scenarii, participanții la exercițiu au oportunitatea de a-și testa abilitățile într-un mediu competitiv, rezolvând provocări tehnice complexe și colaborând pentru a identifica și contracara amenințările cibernetice.

Acest eveniment servește ca o platformă pentru antrenare, dar și ca oportunitate de partajare a cunoștințelor și de consolidare a comunități de specialisti în domeniul securității cibernetice.

Exercițiul, organizat de Academia de Guvernare Electronică din Estonia și CybExer Technologies, este parte a Proiectului „Moldova Cybersecurity Rapid Assistance”, finanțat de Comisia Europeană.