Facilitări pentru agenții economici care importă produse din Ucraina

Pe perioada stării de urgență, agenții economici care importă mărfuri din Ucraina nu mai sunt obligați să prezinte în original certificatele de origine a mărfurilor (forma CT-1) eliberate de autoritățile din Ucraina. Este suficientă prezentarea copiei certificatului și a unei declarații în baza căreia importatorul se obligă să prezinte ulterior, organelor vamale, originalele certificatelor.

Scopul prevederii constă în facilitarea operațiunilor de import în regim preferențial pentru importatorii produselor din Ucraina care, din motive tehnice, sunt în imposibilitatea de a obține certificatul de origine CT-1 de la Camerele de Comerț și Industrie regionale din Ucraina.

Decizia a fost adoptată astăzi în cadrul comisiei pentru Situații excepționale și este valabilă pentru perioada stării de urgență. Acțiunea este posibilă prin derogarea de la prevederile Acordului privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009 și a Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal.