„Forumul de afaceri Republica Moldova – Monaco”- oportunități de investiții pentru mediul de afaceri din ambele state

5 mai, Chișinău – Noi oportunități de colaborare economice dintre Republica Moldova și Monaco, stabilirea unor parteneriate reciproc avantajoase în diferite domenii de cooperare bilaterală, inițierea proiectelor investiționale cu participarea mediului de afaceri din ambele state a fost subiectul de discuție în cadrul Forumului de afaceri Republica Moldova – Monaco, organizat ieri la Chișinău de Asociația Oamenilor de Afaceri şi Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova.

Viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu, în prezentarea sa din cadrul forumului economic a notat că una dintre sarcinile principale ale Guvernului Republicii Moldova este de a atrage investiții și de a crea un mediu de afaceri favorabil și egal pentru investitorii autohtoni și străini.  Legislația moldovenească permite investiții în toate domeniile de activitate din țară, iar prin ratificarea Acordul de asociere dintre UE și Republica Moldova, a fost consolidat cadrul legal, au fost adoptate mai multe legi privind reglementarea comerțului exterior, concurenței loiale, protecției drepturilor de proprietate industrială etc.

Ratificarea acordul DCFTA permite liberalizarea comerțului cu bunuri și servicii, libera circulație a forței de muncă, taxe mai mici, reducerea barierelor tehnice și netarifare, eliminarea restricțiilor cantitative și armonizarea legilor Republicii Moldova la standardele UE. În mod similar, Moldova beneficiază de acorduri de liber schimb cu țările CSI, cu Turcia și cu Emiratele Arabe Unite. Printre TOP 10 investitori în țara noastră se numără Federația Rusă, Olanda, Cipru, Spania, Franța, România, Italia, Germania, Marea Britanie și SUA. De asemenea, în Republica Moldova sunt înregistrate 33 de întreprinderi cu capital și investiții georgiene. Acest lucru arată că Moldova este deschisă pentru afaceri pentru toate țările, a estimat Vitalie Iurcu.

Ca urmare a eforturilor Guvernului de a spori atractivitatea investițiilor în economia Republicii Moldova, clasamentul internațional Doing Business a plasat Republica Moldova în locul Nr. 44 (+ 3 poziții față de anul precedent) din 190 de economii analizate.

În ceea ce privește oportunitățile de investiții, Guvernul Republicii Moldova oferă în acest sens două instrumente atractive – Zone economice libere și Parcuri industriale. Facilitățile oferite de Zonele economice libere sunt impozitul pe venitul impozitat, pe venitul rezidentului, care este în proporție de 50% din rata stabilită în Republica Moldova. Bunurile importate/exportate din zonele economice libere sunt scutite de taxe vamale, accize, se aplică o rată zero a taxei pe valoarea adăugată. La situația din 1 ianuarie 2017 s-au înregistrat 181 rezidenți, cu 8 024 salariați (+ 23,4% față de aceeași perioadă a anului 2016). Valoarea totală a investițiilor fiind de – 285,3 mil. USD (+ 24,0%) mai mult cu 55,2 mil. USD.

De la lansarea parcurilor industriale până în septembrie 2016 au fost lansate 10 proiecte pentru crearea și dezvoltarea parcurilor industriale. Potrivit studiilor de fezabilitate, pentru crearea infrastructurii tehnice și de producție se așteaptă un volum de investiții de 262,6 mil. Euro, ceea ce va genera crearea a 9 796 de locuri de muncă, a menționat viceministrul Economiei.

Guvernul Republicii Moldova a aprobat in aprilie 2016 Strategia națională pentru atragerea investițiilor și promovarea exporturilor pentru perioada 2016-2020, fiind identificate 7 sectoare economice cele mai competitive în domeniul investițiilor și de export. Și anume, tehnologii informatice și de comunicare, sectorul automobilelor, Business Process Outsourcing, fabricarea de mașini, îmbrăcăminte, încălțăminte și prelucrare de piele, dispozitive electrice,  agricultura și prelucrarea produselor alimentare.

Ponderea producției agricole în Produsul Intern Brut al Moldovei a fost de aproximativ 12% în ultimii ani. Împreună cu industria prelucrătoare, aceasta reprezintă mai mult de 16% din PIB și aproximativ 45% din totalul exporturilor. În același timp, agricultura constituie în continuare cel mai important sector social al economiei naționale, utilizând peste 27% din forța de muncă a țării. De menționat că, Moldova are un potențial semnificativ în agricultura ecologică. Legislația privind agricultura ecologică a fost deja armonizată cu cerințele UE.

În final, viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu a mai precizat că Guvernul Republicii Moldova, prin instrumentele sale instituționale, este pregătit să ofere toată asistența necesară pe parcursul întregului ciclu de investiții, oferind toate informațiile necesare, contactând factorii relevanți de stat și de afaceri, asistând în identificarea site-ului investițional relevant sau potențial sub- contractant. ”Sper că forumul de afaceri de astăzi va stimula idei noi și un dialog productiv cu privire la modul în care afacerile se pot îmbunătăți și beneficia de relația privilegiată dintre țările noastre”, a mai spus viceministrul Economiei.

La „Forumul de afaceri Republica Moldova – Monaco” au participat peste 200 de companii autohtone şi 16 din Monaco. 

Imagini: