Gospodăriile țărănești vor fi înregistrate la Agenția Servicii Publice

Gospodăriile țărănești din țară vor fi înregistrate la Agenția Servicii Publice.

În acest sens, a fost avizată de către Executiv, o inițiativă legislativă.

Documentul vine să îmbunătățească cadrul de reglementare aferent înregistrării de stat a gospodăriilor țărănești (de fermier), cum ar fi certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activității acestora. 

Potrivit avizului, gospodăriile țărănești vor avea mai multe opțiuni pentru înregistrare. Pe lângă subdiviziunile teritoriale ale ASP, solicitanții vor putea depune documentele pentru înregistrare și la ghișeul primăriei din localitate. Actele vor fi depuse pe suport de hârtie sau în format electronic. 

Agenția Servicii Publice dispune de 43 subdiviziuni teritoriale și 17 centre unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS), prin care poate să asigure prestarea unor servicii de calitate solicitanților, inclusiv în ceea ce ține de înregistrarea gospodăriilor țărănești.