Gropile de împrumut devin accesibile

Gropile de împrumut vor fi exploatate în condiții legale, iar drumurile, căile ferate și digurile vor fi construite și reparate mult mai repede. În acest scop, Parlamentul a adoptat modificarea articolul 74 al Codului Funciar, prin care se facilitează alocarea terenurilor pentru gropile de împrumut și întoarcerea ulterioară a acestora în circuitul agricol.

Amendamentul adoptat soluționează problema extragerii până la o adâncime de 5 metri a rocilor sedimentare neconsolidate de argilă, argilă nisipoasă, nisip argilos pentru construcția terasamentului drumurilor. Actualmente, numai pentru implementarea proiectelor de reabilitare, modernizare și construcție a drumurilor aflate în lucru sunt necesare circa 3,66 mln m3 de pământ. Conform prevederilor normative tehnice în vigoare, construcția rambleurilor, terasamentelor se efectuează din pământuri excavate din gropile de împrumut.

„Această modificare facilitează alocarea terenurilor pentru gropile de împrumut și întoarcerea ulterioară a acestora în circuitul agricol, va simplifica procedurile pentru Autoritățile Publice Locale, care au nevoie de utilizarea pământului pentru construcția sau restabilirea barajelor, combaterea eroziunilor și alunecărilor de teren”, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean.

Până în prezent, pentru obținerea permisiunii de excavare a pământului la construcția rambleurilor era necesară o perioadă de timp îndelungată, fapt ce tergiversa termenii contractuali de executare a lucrărilor rutiere și putea conduce la ratarea mijloacelor financiare alocate de donatorii internaționali.

La momentul actual, în Republica Moldova, cu susținerea partenerilor de dezvoltare, se implementează un vast program de îmbunătățire a peste 400 km de drumuri naționale de importanță majoră. În anul curent au fost lansate licitații pentru reabilitare și modernizarea a altor 300 km de drum.