Grupul de lucru privind starea tehnică a Filarmonicii Națională s-a reunit într-o nouă ședință

Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Mihail Lupașcu, a convocat ședința Grupului de lucru pentru examinarea stării tehnice a clădirii Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, afectată în incendiul din 24 septembrie 2020.

În cadrul ședinței comune a Grupului de lucru cu participarea reprezentanților Consiliului național al monumentelor istorice al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Agenției pentru Supraveghere Tehnică și ai Filarmonicii Naționale au fost analizate lucrările efectuate pentru demontarea și evacuarea elementelor avariate, sarcinile și măsurile comune pentru următoarea perioadă, precum și sarcinile pentru etapa a II-a de expertiză tehnică.

Grupul de lucru a luat act de starea actuală a clădirii după ce au fost evacuate elementele de construcție deteriorate și a permis accesul experților pentru examinarea detaliată a structurii de rezistență a clădirii cu întocmirea raportului următoarei faze de expertiză tehnică, care va conține propunerile și concluziile respective privind eventualele intervenții la obiectiv.

Ca urmare a ședinței, MECC în comun cu Consiliului național al monumentelor istorice va prezenta decizia cu propuneri și concluzii cu referire la măsurile ce urmează a fi întreprinse referitor la clădirea Filarmonicii. La rândul ei, administrația Filarmonicii va asigura efectuarea lucrărilor necesare pentru a permite accesul experților tehnici la examinarea elementelor constructive ale clădirii.

Reamintim că, incendiul din data 24 septembrie 2020, a condus la stare de avariere a construcțiilor sălii mari, sălii mici și încăperilor aferente lor.