Guvernul a aprobat astăzi Regulamentul privind modul de elaborare, încheiere și de monitorizare a implementării acordurilor de investiții cu privire la proiectele investiționale strategice

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, proiectul Hotarârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, încheiere și de monitorizare a implementării acordurilor de investiții cu privire la proiectele investiționale strategice.

Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, scopul proiectului Hotărârii constă în instituirea unui mecanism care stabilește modul de elaborare, încheiere și monitorizare a implementării acordurilor de investiții cu privire la proiectele investiționale strategice.

„Încheierea acordurilor de investiții în cazul proiectelor investiționale strategice au ca scop reducerea riscurilor investiționale, stimularea activității în domeniul de activitate în care se realizează proiectul, inclusiv suport subiecților în implementarea acestuia”, a menționat ministrul.

Prezentul Proiect conține dispoziții  privind criteriile de selectare a proiectelor investiționale strategice pentru care se încheie acord de investiție, prevede modul de încheiere și conținutul acordului de investiții, precum și controlul și monitorizarea implementării acestuia.

La încheierea acordurilor de investiții pentru proiectele investiționale strategice sunt necesare îndeplinirea a cel puțin 5 criterii din 10 posibile. Totodată, 2 criterii au caracter obligatoriu, și anume: – volum de investiții de cel puțin 3 milioane dolari SUA; – crearea a cel puțin 100 de locuri noi de muncă și asigurarea unui salariul mediu lunar cu salariului mediu lunar pe economie.

Instituția care va asigura funcționalitatea acestui mecanism este Agenția de Investiții, care va activa după principiile Ghișeului Unic. Totodată, Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională va decide de principiu asupra oportunității  încheierii acordurilor de investiții pentru proiecte de investiționale strategice.